16/07/2019

“Hội Thảo về Tester/QA” của Tester Việt tại truờng ĐH Việt Đức.

  “Hội Thảo về Tester/QA” của Tester Việt tại truờng ĐH Việt Đức. Đầu năm 2015, Tester Việt hợp tác tổ chức hội thảo giới […]
16/07/2019

Hội thảo “Tester – QA nghề HOT cho sinh viên CNTT”

Hội thảo “Tester – QA nghề HOT cho sinh viên CNTT”   Với mục đich giúp các bạn sinh viên học CNTT tìm hiểu cũng […]
16/07/2019
Học kiểm thử phần mêm miễn phí

Học kiểm thử phần mêm miễn phí

HỌC THỬ MIỄN PHÍ TESTER – KIỂM THỬ PHẦN MỀM HỌC THỬ MIỄN PHÍ TESTER – KIỂM THỬ PHẦN MỀM Bạn là sinh viên chuyên […]
16/07/2019

TESTER VIỆT – TỌA ĐÀM NGHỀ NGHIỆP – TP.HCM

TESTER VIỆT – TỌA ĐÀM NGHỀ NGHIỆP – TP.HCM TỌA ĐÀM- TESTER NGHỀ THỜI THƯỢNG CHO SV CNTT Chủ trì: Công ty TNHH Tester Việt […]
06/07/2019

Bài viết chuyên mục tư vấn 004

Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài […]
06/07/2019

Bài viết chuyên mục tư vấn 002 tiêu đề dài

Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài […]
06/07/2019

Bài viết chuyên mục tư vấn 003

Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài viết chuyên mục Bài […]