Đăng ký nhận tư vấn

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật bởi hệ thống.
Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ tới bạn qua Email/SĐT
và xin phép được mời bạn vào nhóm Zalo để tiện kết nối
Chứng nhận ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) là chứng nhận kiểm thử phần mềm được quốc tế chấp nhận, được thực hiện trực tuyến bởi Hội đồng thành viên (Member Boards) thông qua Exam Provider.

Khóa học luyện thi chứng chỉ ISTQB

Khóa học luyện thi chứng chỉ ISTQB

Exam Provider bài kiểm tra là một tổ chức được Hội đồng thành viên cấp phép cung cấp các bài kiểm tra trong nước và quốc tế bao gồm chứng nhận kiểm thử phần mềm trực tuyến. Các thí sinh vượt qua kỳ thi được cấp chứng chỉ ISTQB Certified Tester.

Để đạt được chứng nhận ISTQB, bạn cần có những kỹ năng và chứng chỉ tối thiểu gồm: 

  • Kỹ năng và chứng chỉ tin học văn phòng
  • Kỹ năng và chứng chỉ an toàn và bảo mật thông tin
  • Thi và đạt chứng chỉ ISTQB

Tại Tester Việt, chúng tôi có đầy đủ các khóa học phục vụ luyện thi chứng chỉ ISTQB gồm:

STTKhóa họcThời gian đào tạoHọc phí
1LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ISTQB2h/ buổi – 12 buổi
Học vào các buổi tối 18h00 – 20h00 các ngày từ T2 – T6
Học vào chiều thứ 7, cả ngày chủ nhật
3.400.000 VNĐ
2TIN HỌC VĂN PHÒNG2h/ buổi – 12 buổi
Học vào các buổi tối 18h00 – 20h00 các ngày từ T2 – T6
Học vào chiều thứ 7, cả ngày chủ nhật
850.000 VNĐ
3AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN2h/ buổi – 13 buổi
Học vào các buổi tối 18h00 – 20h00 các ngày từ T2 – T6
Học vào chiều thứ 7, cả ngày chủ nhật
3.400.000 VNĐ

THÔNG TIN CHI TIẾT TỪNG KHÓA HỌC

1. LUYỆN THI ISTQB (3.400.000)

Nội dungChi tiết
  
IndexTable of contentsExplain
Session 1Start up (for free) 
 Introduce about ISTQB Foundation Level
– ISTQB certification
– Structrure of an ISTQB exam
– Levels in foundation examination
– Structure of ISTQB course
Giới thiệu chung về ISTQB cấp độ cơ bản
– Giới thiệu về chứng chỉ ISTQB
– Cấu trúc của bài thi ISTQB
– Mức độ kiến thức trong bài thi
– Cấu trúc của khóa học ISTQB tại Tester Việt
Guideline to study and prepare for exam
– Metarials for studying
– How to read and use ISTQB books
– Plan for taking the exam
– Tips for doing exercises
Hướng dẫn ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi ISTQB
– Giới thiệu và cung cấp tài liệu học
– Hướng dẫn cách nghiên cứu tài liệu hiệu quả
– Lên kế hoạch cụ thể cho kỳ thi
– Các chỉ dẫn để làm bài thi một cách hiệu quả
Introduce a sampel ISTQB examGiới thiệu bài ISTQB thực tế
Session 2Lecture 1: Fundamentals of testingGiới thiệu tổng quát về testing, quy trình test, các nguyên tắc test
 Why is testing necessary?
– Distinguish between the root cause of a defect and its effects
– Explain terms: error, defect, fault, failure, mistake and bug by using example
Tại sao kiểm thử phần mềm (KTPM) lại cần thiết?
– Phân biệt nguyên nhân và ảnh hưởng của defect
– Giải thích các thuật ngữ: error, defect, fault, failure, mistake và bug thông qua ví dụ
What is testing?Kiểm thử phần mềm là gì?
Testing and quality assuranceKiểm thử phần mềm và quản lý chất lượng
Seven testing principlesBảy nguyên tắc cơ bản của kiểm thử phần mềm
The psychology of testingYếu tố tâm lý học của testing
Lecture 1 exercisesLàm và chữa bài tập chương 1
Session 3Lecture 1 (cont): Fundamentals test processQuy trình cơ bản của kiểm thử phần mềm
 IntroductionNêu tên và giới thiệu tổng quan về các giai đoạn trong quy trình test
Test planning and control– Mục tiêu của giai đoạn lên kế hoạch test
– Các nhiệm vụ chính được làm trong giai đoạn lên kế hoạch test
– Mục tiêu của hoạt động kiểm soát kiểm thử
– Nhiệm vụ chính của giai đoạn kiểm soát kiểm thử
Test analysis and design– Mục tiêu của giai đoạn phân tích và thiết kế test
– Nhiệm vụ chính (theo thứ tự) của giai đoạn phân tích và thiết kế test
Test implementation and execution– Mục tiêu và nhiệm vụ chính (theo thứ tự) của giai đoạn chuẩn bị và tiến hành test
Evaluating exit criteria and reporting– Giới thiệu lại về tiêu chí chấp nhận sản phẩm
– Các nhiệm vụ chính của giai đoạn
Test closure activities– Khi nào thực hiện nhiệm vụ kết thúc kiểm thử
– Các nhiệm vụ chính của giai đoạn
Session 4Lecture 2: Testing throughout the software life cycleKiểm thử phần mềm trong quy trình phát triển phần mềm
 Testing in software development life cycleKiểm thử phần mềm trong quy trình phát triển phần mềm
Software development modelsCác mô hình phát triển phần mềm
Test levels
– Component testing
– Integration testing
– System testing
– Acceptance testing
Các mức độ kiểm thử phần mềm:
– Mức đơn vị (thành phần)
– Mức tích hợp
– Mức hệ thống
– Mức chấp nhận sản phẩm
Lecture 2 exercisesLàm và chữa bài tập chương 2
Session 5Lecture 2 (cont): Testing throughout the software life cycle 
 Test types:
– Testing of function (functional testing)
– Testing of software product characteristics (non-functional testing)
– Testing of structure/architechture (structural testing)
– Testing related to changes (confirmation and regression testing)
Các loại kiểm thử phần mềm:
– Kiểm thử chức năng
– Kiểm thử phi chức năng
– Kiểm thử dựa trên cấu trúc/kiến trúc của phần mềm
– Kiểm thử dụa vào các thay đổi của phần mềm
Maintenance testingHoạt động bảo trì phần mềm
Lecture 2 exercisesLàm và chữa bài tập chương 2
Exam 1Làm bài thi thử ISTQB 1
Session 6Lecture 3: Static techniquesKiểm thử tĩnh
 Benefit of early reviewLợi ích của kiểm thử tĩnh từ sớm trong quá trình phát triển phần mềm
Reviews process and types of reviewQuy trình và các loại Review điển hình
Static analysis by toolsPhân tích tĩnh sử dụng công cụ hỗ trợ
Lecture 3 exercisesLàm và chữa bài tập chương 3
Session 7Lecture 4: Testing techniquesKỹ thuật kiểm thử phần mềm
 The test development processQuy trình kiểm thử phần mềm
Categories of test design techniquesPhân loại các kỹ thuật thiết kế kiểm thử
Specification-based or black-box techniquesKỹ thuật kiểm thử hộp đen (dựa vào tài liệu đặc tả)
Experience-based techniques:
– Error guessing
– Exploratory testing
Kỹ thuật kiểm thử dựa vào kinh nghiệm
– Đoán lỗi
– Kiểm thử thăm dò
Lecture 4 exercisesLàm và chữa bài tập chương 4
Session 8Lecture 4 (cont): Testing techniques 
 Structure-based or white-box techniqueKỹ thuật kiểm thử hộp trắng (dựa vào cấu trúc)
Choosing a test techniqueLựa chọn kỹ thuật kiểm thử nào?
Lecture 4 exercisesLàm và chữa bài tập chương 4
Exam xLàm và chữa bài thi thử ISTQB 2
Session 9Lecture 5: Test ManagementQuản lý kiểm thử
 Test organizationTổ chức, xây dựng hoạt động kiểm thử
Test plans, estimations and strategiesKế hoạch, ước lượng và chiến lược kiểm thử phần mềm
Configuration managementQuản lý cấu hình
Lecture 5 exercisesLàm và chữa bài tập chương 5
Session 10Lecture 5 (cont): Test Management 
 Risk and testingRủi ro và kiểm thử phần mềm
Incident managementQuản lý lỗi
Exam xLàm và chữa bài thi thử ISTQB 3
Session 11Lecture 6: Tools support for testingCông cụ hỗ trợ cho kiểm thử phần mềm
 Automation testing
– Just capture and playback are not automation
– Automation testing skill
Kiểm thử tự động
– Chỉ ghi và chạy lại không phải là kiểm thử tự động
– Kỹ năng kiểm thử tự động
Testing tool classificationPhân loại các công cụ hỗ trợ cho kiểm thử phần mềm
Potential risk and benefit when using testing toolsRủi ro và lợi ích từ việc sử dụng công cụ hỗ trợ trong kiểm thử phần mềm
Introduce a tool into an organizationQuy tắc giới thiệu một công cụ hỗ trợ kiểm thử phần mềm vào một tổ chức
Lecture 6 exercisesLàm và chữa bài tập chương 6
Session 12Course summaryTổng kết khóa học
 ISTQB course summaryTổng kết khóa học ISTQB
Mock examLàm và chữa bài thi thử ISTQB 4
Session 13ISTQB Foundation examinationThi thử ISTQB mức độ cơ bản
 Tips and notice for taking the examKinh nghiệm và mẹo làm bài ISTQB
Final examLàm và chữa bài thi thử ISTQB 5
Chứng chỉ tin học cơ bản

Chứng chỉ tin học văn phòng cơ bản

2. TIN HỌC VĂN PHÒNG (850.000)

STTNội dungChi tiết
1Microsoft WordMột số bộ gõ tiếng việt: Vietkey, Unikey
Cách gõ tiếng việt: Kiểu gõ Telex, Vni
Các chuẩn gõ tiếng Việt: TCVN3(ABC), Unicode
2,3Thực hành Microsoft Word6 bài tập bắt buộc
1 số bài tập thêm tuỳ chọn theo hướng mở.
4Power PointHọc về PP
5Thực hành Power Point2 Bài tập theo yêu cầu
1 bài tập tuỳ chọn
6Excel 1Kiểu dữ liệu trong excel
Định dạng bảng tính
Các hàm thống kê, toán học: Sum, Max, Min, Average, Rank, Int, Mod, Round, Count, counta, Countblank, Countif
In ấn
7Thực hành Excel buổi 1 
8Excel 2Các hàm: Abs, sqrt, value, sumif, sumifs, sumproduct, left, mid, right, len, upper, proper, lower, if, and, or, not, Vlookup, hlookup, day, month, year, date, now, today, weekend
9Thực hành Excel buổi 2 
10Excel 3Auto filter, advan filter, tạo macro và thực thi macro
Sắp xếp dữ liệu, Tính tổng phụ,
Vẽ biểu đồ, consolidate, Báo cáo bằng Pivot table, pivot chart
Validation, Consolidate.
Cài đặt mật khẩu (khoá mã từ bên ngoài) hoặc bảo vệ bảng tính bằng Protect Sheet
11Thực hành Excel buổi 3 
12Thực hành tổng hợp. Trả lời các vướng mắc thực tế trong công việc và hướng dẫn thêm 1 số kỹ năng khai thác Google hiệu quả. Kỹ năng tạo Form mẫu đăng ký, khảo sát và sử dụng Google Drive
Kỹ năng tạo Lịch làm việc và cài đặt thông báo nhắc lịch sự kiện tự động cho những người có liên quan (có đính kèm tài liệu).
Một số chia sẻ khác

3. AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN (3.400.000)

STTNội dungChi tiết
1Giới thiệuGiới thiệu về an toàn bảo mật thông tin
Các hình thức bảo mật thông tin
Các hình thức tấn công
Câu hỏi thảo luận
2An toàn bảo mật thông tin cá nhânCơ sở phân tích đánh giá mức độ an toàn thông tin cá nhân
Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân
Thực hành đánh giá an toàn thông tin cá nhân
Cài đặt phần mềm hỗ trợ an toàn thông tin cá nhân
3An toàn bảo mật thông tin cá nhânGiới thiệu về bảo mật thông tin mạng
Giao thức truyền tin
Các hình thức tấn công
Giải pháp chống tấn công mạng
4An toàn bảo mật thông tin mạngGiới thiệu bảo mật truyền tin
Mã hóa và các hình thức mã hóa
Mã hóa công khai
Mã hóa md5, sha ..
Ứng dụng thực tế của mã hóa dữ liệu
5Giao thức mạngGiới thiệu các giao thức truyền tin qua mạng internet
Bảo mật thông tin truyền qua mạng internet
Giao thức bảo mật SSL
open_ssl
Thực hành cài đặt open_ssl
6An toàn bảo mật phần mềmFirewall
Giấu thông tin trong ảnh số
Lỗi phần mềm
Tràn bộ đệm
SQL Injection
Cross site scripting XSS
Thực hành detect lỗi phần mềm
7Bảo mật web server LinuxPhân tích đánh giá nguy cơ bảo mật Server Linux
Kiểm tra bảo mật server linux
Cài đặt open_ssl
Cài đặt dịch vụ open_ssl cho webserver
Firewall setup
8Bảo mật webserver IISPhân tích đánh giá nguy cơ bảo mật server IIS
Kiểm tra bảo mật server IIS
Cài đặt giao thức SSL cho IIS
Firewall setup
9Bảo mật thiết bị di độngNguy cơ bảo mật
Đánh giá phân tích thiết bị di động
Giải pháp bảo vệ thông tin thiết bị di động
Thực hành với thiết bị di động
10Bảo mật máy tính cá nhân PCNguy cơ bảo mật
Giải pháp bảo vệ thông tin trên máy tính cá nhân
Thực hành với phần mềm
11Chống tấn công mạngChống tấn công từ chối dịch vụ DDOS
Thực hành chống tấn công DDOS
12Thực hànhĐánh giá nguy cơ bảo mật hệ thống
Thiết kế hệ thống đảm bảo an toàn
Tối ưu hệ thống
Chống tấn công ddos
13Thảo luậnAn toàn và bảo mật thông tin những ứng dụng trong thực tế