21/05/2020

Tất cả điều cần biết cho việc Dán nhãn dữ liệu trong Machine Learning

Cẩm nang hướng dẫn toàn tập những điều cần biết khi sử dụng  dịch vụ ghi nhãn dữ liệu. Hành động chiến lược, xây dựng […]