Dán nhãn dữ liệu và mọi điều cần biết từ A-Z

21/05/2020

Tất cả điều cần biết cho việc Dán nhãn dữ liệu trong Machine Learning

Cẩm nang hướng dẫn toàn tập những điều cần biết khi sử dụng  dịch vụ ghi nhãn dữ liệu. Hành động chiến lược, xây dựng […]
21/05/2020

Yếu tố 1: Chất lượng và độ chính xác của dữ liệu – Điều gì ảnh hưởng đến chất lượng và độ chính xác trong ghi nhãn dữ liệu?

Mặc dù các thuật ngữ thường được sử dụng với khái niệm tương đồng, nhưng qua kinh nghiệm của Tester Việt độ chính xác và […]
20/05/2020

Các khái niệm cơ bản về Dán nhãn dữ liệu trong Machine Learning

Giới thiệu: Hướng dẫn này có thực sự hữu ích? Hướng dẫn này sẽ hữu ích nhất nếu như bạn đang có dữ liệu cần […]