21/05/2020

Tất cả điều cần biết cho việc Dán nhãn dữ liệu trong Machine Learning

Cẩm nang hướng dẫn toàn tập những điều cần biết khi sử dụng  dịch vụ ghi nhãn dữ liệu. Hành động chiến lược, xây dựng […]
20/05/2020

Các khái niệm cơ bản về Dán nhãn dữ liệu trong Machine Learning

Giới thiệu: Hướng dẫn này có thực sự hữu ích? Hướng dẫn này sẽ hữu ích nhất nếu như bạn đang có dữ liệu cần […]