QA-Đảm bảo chất lượng phần mềm

QA-ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM
Nội dung khóa học QA:

Thời gian học: Các buổi tối trong tuần từ thứ 2,4,6 hoặc 3,5 hoặc cuối tuần thứ 7,cn.

Thời gian học có thể sắp xếp giữa giáo viên và học viên.

Học phí: 2.600.000 VNĐ

Giảng Viên: Tạ Thị Thịnh, trên 10 năm kinh nghiệm làm QA Manager của FPT và Hanel.

 

 

Buổi Nội dung cơ bản Chi tiết
1 Quy trình và tầm quan trọng của quy trình và cải tiến quy trình trong các doanh nghiệp Bài tập khởi động: tìm hiểu ý nghĩa của quy trình
Quy trình là gì?
Quy trình được xác định như thế nào?
Quy trình là 1 phần quan trọng của cán cân chất lượng
Sự tiến hóa của quy trình (ad hoc, Improved, Instituationalized)
2 Tổng quan về CMMI v1.3 buổi 1 Lợi ích của cải tiến quy trình
Mô hình quy trình là gì? Được sử dụng như thế nào
CMMI cho hoạt động cải tiến quy trình
CMMI Framework là gì
Lợi ích của CMMI
Cấu trúc của CMMI version 1.3
Các mức độ trưởng thành của tổ chức đối chiếu với CMMI
Thực hành: cách đọc và hiểu tài liệu CMMI 580 trang bằng tiếng Anh
3 Tổng quan về CMMI v1.3 buổi 2 Ước lượng dự án (Estimation)
Quản lý rủi ro
Theo dõi, giám sát dự án
Quản lý cấu hình
Thực hành: xây dựng các tài liệu checklist để kiểm tra dự án thỏa mãn CMMI
4 Giới thiệu về Scrum buổi 1 Tổng quan về Scrum
Các tuyên ngôn của Agile
Giá trị và các nguyên tắc của Scrum
So sánh giữa Scrum và Waterfall
So sánh giữa Scrum và mô hình gia tăng giai đoạn ( IID)
Các loại dự án phù hợp để áp dụng Scrum
Bài tập so sánh giữa 2 mô hình Scrum và waterfall
5 Giới thiệu về Scrum buổi 2 Chu trình dự án theo mô hình Scrum
Các vai trò trong dự án Scrum
Các nhân tố chính làm lên dự án Scrum
Các loại cuộc họp được tổ chức trong dự án Scrum
6 Chu trình phần mềm Khái niệm về chu trình phần mềm
Các giai đoạn tổng quan của dự án phần mềm
Các giai đoạn kiểm soát chất lượng
Họp đánh giá chất lượng khi kết thúc giai đoạn
7 Công việc của QA – Kiểm soát việc thực hiện theo quy trình – Mục đích?
– Phạm vi: Phòng ban, dự án
– Tần suất?
– Công cụ: Checklist là gì? Nội dung Checklist gồm những gì? Thực hành
– Cách thức kiểm soát
– Thực hành
8 Công việc của QA – Đánh giá nội bộ, Đánh giá giám sát – Đánh giá nội bộ là gì?
– Các nội dung cần chuẩn bị?
– Cách thức thực hiện đánh giá nội bộ?
– Báo cáo đánh giá nội bộ?
– Đánh giá giám sát là gì?
– Thực hành
9 Lên kế hoạch và theo dõi, giám sát các hoạt động của QA trong dự án Lập kế hoạch đảm bảo chất lượng dự án
Theo dõi, cập nhật kế hoạch
Đánh giá và rút kinh nghiệm hiệu quả hoạt động của QA
10 Giới thiệu về các phương pháp và công cụ phân tích chất lượng thường dùng cho QA Khái niệm về thống kê và phần tích ( Statistic and analysis)
Biểu đồ xương cá
Pareto chart
Biểu đồ kiểm soát
Phương pháp 5 WHY
Áp dụng các phương pháp và công cụ trong công việc của QA

Danh mục:

Thẻ nội dung: