Khai giảng khóa học an toàn bảo mật thông tin mới nhất

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN MỚI NHẤT

KHÓA HỌC

An toàn và bảo mật thông tin

1./ 1./ Giới thiệu

  • Khóa học “An toàn và bảo mật thông tin” cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản và chuyên sâu về bảo mật trên thực tế mà các cá nhân, tổ chức và hệ thống đang gặp.
  • Khóa học không chỉ cung cấp những kiến thức về bảo mật, mà tập trung vào việc đào tạo kỹ năng phân tích đánh giá và thực hành cho học viên.
  • Học phí: 3.400.000 VNĐ

Lịch khai giảng:  18h00 ngày 15/9/2014

2./ 2./ Mục tiêu

  • Hiểu các vấn đề về an toàn và bảo mật thông tin
  • Đánh giá nguy cơ bảo mật của các hệ thống thông tin
  • Đánh giá xử lý lỗi bảo mật về hệ điều hành, server, …
  • Phân tích, xây dựng cấu hình bảo mật trên các thiết bị mạng như Firewall, Router, Switch …
  • Xử lý các sự cố bảo mật hệ thống như : DDOS, hack …

3./ Nội dung

Buổi Nội dung
1 Giới thiệu:

– Giới thiệu về an toàn bảo mật thông tin

– Các hình thức bảo mật thông tin

– Các hình thức tấn công

– Câu hỏi thảo luận

2 An toàn bảo mật thông tin cá nhân

– Cơ sở phân tích đánh giá mức độ an toàn thông tin cá nhân

– Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân

– Thực hành đánh giá an toàn thông tin cá nhân

– Cài đặt phần mềm hỗ trợ an toàn thông tin cá nhân

3 An toàn bảo mật thông tin mạng

– Giới thiệu về bảo mật thông tin mạng

– Giao thức truyền tin

– Các hình thức tấn công

– Giải pháp chống tấn công mạng

4 Bảo mật truyền tin

– Giới thiệu bảo mật truyền tin

– Mã hóa và các hình thức mã hóa

– Mã hóa công khai

– Mã hóa md5, sha ..

– Ứng dụng thực tế của mã hóa dữ liệu

5 Giao thức mạng

– Giới thiệu các giao thức truyền tin qua mạng internet

– Bảo mật thông tin truyền qua mạng internet

– Giao thức bảo mật SSL

– open_ssl

– Thực hành cài đặt open_ssl

6 An toàn bảo mật phần mềm

– Firewall

– Giấu thông tin trong ảnh số

– Lỗi phần mềm

– Tràn bộ đệm

– SQL Injection

– Cross site scripting XSS

– Thực hành detect lỗi phần mềm

7 Bảo mật web server Linux

– Phân tích đánh giá nguy cơ bảo mật Server Linux

– Kiểm tra bảo mật server linux

– Cài đặt open_ssl

– Cài đặt dịch vụ open_ssl cho webserver

– Firewall setup

8 Bảo mật webserver IIS

– Phân tích đánh giá nguy cơ bảo mật server IIS

– Kiểm tra bảo mật server IIS

– Cài đặt giao thức SSL cho IIS

– Firewall setup

9 Bảo mật thiết bị di động

– Nguy cơ bảo mật

– Đánh giá phân tích thiết bị di động

– Giải pháp bảo vệ thông tin thiết bị di động

– Thực hành với thiết bị di động

10 Bảo mật máy tính cá nhân PC

– Nguy cơ bảo mật

– Giải pháp bảo vệ thông tin trên máy tính cá nhân

– Thực hành với phần mềm

11 Chống tấn công mạng

– Chống tấn công từ chối dịch vụ DDOS

– Thực hành chống tấn công DDOS

12 Thực hành

– Đánh giá nguy cơ bảo mật hệ thống

– Thiết kế hệ thống đảm bảo an toàn

– Tối ưu hệ thống

– Chống tấn công ddos ?

13 Thảo luận

– An toàn và bảo mật thông tin những ứng dụng trong thực tế

Danh mục:

Thẻ nội dung: