Công Ty TNHH TESTER đào tạo test trên phiên bản MOBILE

Công Ty TNHH TESTER đào tạo test trên phiên bản MOBILE

Tester Basic Mobile

Các ứng dụng trên MOBILE đang được ưu tiên và phát triển với tốc độ chóng mặt do:

Nhà nhà điện thoại, người người điện thoại, đi đâu cũng cần điện thoai.

Do vậy các dịch vụ giá trị gia tăng trên Mobile đang được các công ty phần mềm phát triển với tốc độ nhanh như vũ bão.

Ở Việt Nam đã có một số nơi đào tạo về DEV trên MOBILE nhưng Tester trên MOBILE chỉ có duy nhất tại Tester Việt.

Hãy tham khảo chương trình học và quyết định nhanh nhé.

Tester MOBILE rất phù hợp với các bạn Nam yêu công nghệ.

TESTER BASIC MOBILE – GIÁ 3.200.000 VNĐ
STT Học phần Nội dung
Buổi 1    
0 Giới thiệu giáo viên, học viên và làm quen Tự giới thiệu bản thân, hỏi các thông tin học viên và làm quen
1 Giới thiệu tổng quan về nghề test
công việc cũng như cơ hội thành công của tester
Giới thiệu về nghề test tại các nước phát triển và ở Việt Nam
2 Giới thiệu tổng quan về các công ty phần mềm lớn và các yêu cầu của tester Tìm các bài tuyển dụng của các công ty hàng đầu
3 Giới thiệu quy trình test QA/ QC Giới thiệu 2 quy trình test cơ bản
Buổi 2    
1 Các kỹ năng mềm cần thiết nhất của tester World, excel, tổng hợp báo cáo
2 Cách tạo test plan bằng excel Tạo test plan bằng excel, cho 1 người, cho nhiều người
3 Cách tạo test plan bằng MS project Cách tạo test plan bằng MS project, cho 1 người
4 Review test plan của các bạn Giáo viên và học viên review kết quả của học viên để chỉ ra các điểm không hợp lý trên từng plan
Buổi 3    
1 Tìm hiểu thế nào là yêu cầu và các yêu cầu theo dự án trên mobile Các yêu cầu của khách hàng thường là gì?
Yêu cầu của trong nước và nước ngoài như thế nào?
Các môi trường khác nhau thì yêu cầu cũng khác nhau ntn?
2 Tìm hiểu về testcase Giảng dạy cách viết testcase cho học viên dựa trên các yêu cầu và gia bài tập về nhà là viết các tescase theo các yêu cầu cho sẵn của giáo viên
3 Cách viết Test case check giao diện Giảng cách viết giao diện cần thiết ở các dự án trên mobile
Buổi 4    
4 Viết tesase theo function trên mobile Dựa theo các yêu cầu mẫu và đưa lên bài giảng testcase function
5 Tổng hợp báo cáo theo các testcase Dựa trên các testcase tính tổng số pass/fail/N/a….
Buổi 5    
1 Setup môi trường test cho 1 số dự án và giới thiệu các đường dẫn cần thiết Cài đặt tại máy cá nhân hoặc hỗ trợ kết nối cho học viên vào các trang thiết bị dùng test trên mobile
2 Thực hành test giao diện cho 1 số hệ thống Chỉ ra các lỗi giao diện thường thấy đối với các dự án.
Lỗi giao diện thường có các loại ntn?
– Tester cần phải chú ý đến nhứng vấn  đề gì khi thực hiện test giao diện
3 Cách viết lỗi lên hệ thống Redmine/Jira Các bước cơ bản để có thể viết được 1 lối đơn giản và phức tạp và đưa lên hệ thống: Thực hành viết lỗi luôn với các lỗi giao diện mà các bạn SV tìm kiếm được
4 Cách khai thác báo cáo từ hệ thống Xuất file báo cáo ra các định dạng dựa trên hệ thống Redmine/Jira
Buổi 6    
1 Test function  Phân tích yêu cầu, review lại testcase và test các app trên mobile
Test các function theo các yêu cầu và theo testcase đã dựng sẵn của mobile
Buổi 7    
1 Thực hành Unit test , modul test Thực hành theo dự án
Buổi 8    
1 Thực hành system test Thực hành theo dự án
Buổi 9    
1 Thực hành test game trên mobile Thực hành test và log lỗi lên hệ thống
Nhận xét các lỗi và cách viết lỗi của học viên
2 Phân cấp lỗi Đào tạo khái niệm về các loại lỗi nghiêm trọng,
không nghiêm trọng, hệ số thường đặt với các mức độ

Danh mục:

Thẻ nội dung: