TesterViet – Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp ✅

Cho thuê nhân sự tester

CHO THUÊ NHÂN SỰ TESTER CHẤT LƯỢNG CAO

Là nơi đào tạo ra hàng nghìn tester chất lượng cao. Tester Việt là nơi có thể cung cấp nguồn nhân sự Tester cho các đối tác nhanh nhất hiệu quả nhất.

Chúng tôi có 2 hình thức cho thuê nhân sự tester.

1. Full time: Làm việc tại Tester Việt hoặc tại công ty đối tác

Có đầy đủ các nhân sự test các lĩnh vực như: Game, ứng dụng thương mại điện tử, ERP, Mobile, Automation….

Có chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ quốc tế về Tester.

Thời gian làm việc: Tùy theo nhu cầu dự án.

2. Part time

Có đầy đủ các nhân sự test các lĩnh vực như: Game, ứng dụng thương mại điện tử, ERP, Mobile, Automation….

Có chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ quốc tế về Tester.

Làm việc tại Tester Việt hoặc công ty đối tác.

Kinh phí: Thỏa thuận tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Liên hệ: C. Trang: 0986618893

Sky/yahoo: Hatrang_lovely11832000

email: hatrangceo@testerviet.com.vn

Exit mobile version