Đăng ký nhận tư vấn

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật bởi hệ thống.
Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ tới bạn qua Email
và xin phép được mời bạn vào nhóm Zalo để tiện kết nốiCÁC KHÓA HỌC VỀ QA

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC QA

KHÓA QA BASIC (Học phí 2.600.000 VNĐ)
BUỔI NỘI DUNG CƠ BẢN CHI TIẾT
1 Khái quát về công việc của QA  – QA là gì?
 – Mục đích?
 – Các công việc của QA:
  + Viết, hướng dẫn mọi người trong tổ chức viết tài liệu quy trình
  + Kiểm soát việc thực hiện theo quy trình của các phòng ban, dự án
  + Quản lý và là đầu mối giải quyết các sự cố về quy trình
  + Tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ
  + Chuẩn bị và tham gia đánh giá giám sát
  + Quản lý tài liệu quy trình (kiêm thêm)
2 Công việc của QA – Viết tài liệu quy trình (1) – Quy trình là gì? Ví dụ
– Hướng dẫn công việc là gì? Ví dụ
– Biểu mẫu là gì? Ví dụ
3 Công việc của QA – Viết tài liệu quy trình (2)  – Cách thức xây dựng quy trình
 – Thực hành xây dựng một quy trình cụ thể
4 Công việc của QA – Viết tài liệu quy trình (3)  – Cách thức xây dựng hướng dẫn công việc
 – Cách thức xây dựng biểu mẫu
 – Thực hành xây dựng một HDCV, BM cụ thể
5 Sơ lược về tiêu chuẩn, chuẩn ISO 9001:2008 (1) – Tiêu chuẩn là gì? Lợi ích?
– ISO 9001:2008 là gì?
– Sơ lược về nội dung ISO 9001:2008
6 Sơ lược về tiêu chuẩn, chuẩn ISO 9001:2008 (2)  – Vận dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào doanh nghiệp thế nào?
 – Các quy trình cần có khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào doanh nghiệp
 – Thực hành áp dụng chuẩn ISO 9001:2008 vào xây dựng quy trình cho tổ chức
7 Công việc của QA – Kiểm soát việc thực hiện theo quy trình – Mục đích?
– Phạm vi: Phòng ban, dự án
– Tần suất?
– Công cụ: Checklist là gì? Nội dung checklist gồm những gì? Thực hành
– Cách thức kiểm soát
– Thực hành
8 Công việc của QA – Đánh giá nội bộ, Đánh giá giám sát  – Đánh giá nội bộ là gì?
 – Các nội dung cần chuẩn bị?
 – Cách thức thực hiện đánh giá nội bộ?
 – Báo cáo đánh giá nội bộ?
 – Đánh giá giám sát là gì?
 – Thực hành
9 Công việc của QA – Quản lý tài liệu quy trình – Tài liệu là gì? Hồ sơ là gì?
– Quy trình kiểm soát tài liệu hồ sơ:
   + Tạo mới
   + Sửa đổi
   + Xóa bỏ
– Các lưu ý về công việc quản lý tài liệu hồ sơ
10 Hướng dẫn làm CV và phỏng vấn tuyển dụng QA – Cách viết CV
– Các câu hỏi cần lưu ý trong phỏng vấn tuyển dụng