Các khóa học về tester

NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG KHÓA HỌC

1. TESTER BASIC

HỌC PHÍ 3.000.000 VNĐ

STT Học phần Nội dung
Buổi 1
0 Giới thiệu giáo viên, học viên và làm quen Tự giới thiệu bản thân, hỏi các thông tin học viên và làm quen
1 Giới thiệu tổng quan về nghề test
công việc cũng như cơ hội thành công của tester
Giới thiệu về nghề test tại các nước phát triển và ở Việt Nam
2 Các nội dung lý thuyết, định nghĩa về tester Phân tích các định nghĩa và lấy ví dụ
2 Giới thiệu tổng quan về các công ty phần mềm lớn và các yêu cầu của tester Giới thiệu các công ty hàng đầu Việt Nam
3 Giới thiệu quy trình test QA/ QC Giới thiệu 3 quy trình test cơ bản
Buổi 2
1 Lý thuyết và các định nghĩa test(Tiếp) Phân tích chi tiết và sâu sắc hơn
2 Các kỹ năng mềm cần thiết nhất của tester World, excel, tổng hợp báo cáo
3 Cách tạo test plan bằng excel Tạo test plan bằng excel, cho 1 người, cho nhiều người
4 Cách tạo test plan bằng MS project Cách tạo test plan bằng MS project, cho 1 người
5 Review test plan của các bạn Giáo viên và học viên review kết quả của học viên để chỉ ra các điểm không hợp lý trên từng plan
Buổi 3
1 Tìm hiểu thế nào là yêu cầu Các yêu cầu của khách hàng thường là gì?
Yêu cầu của trong nước và nước ngoài như thế nào?
Các môi trường khác nhau thì yêu cầu cũng khác nhau ntn?
2 Tìm hiểu về testcase Giảng dạy cách viết testcase cho học viên dựa trên các yêu cầu và gia bài tập về nhà là viết các tescase theo các yêu cầu cho sẵn của giáo viên
3 Cách viết Test case check giao diện Giảng cách viết giao diện cần thiết ở các web site: Lấy các website mẫu
Buổi 4
1 Phân tích yêu cầu từ khách hàng để viết tescase Dựa trên yêu cầu của khách hàng lên thành các tescase
2 Viết tesase theo function Dựa theo các yêu cầu mẫu và đưa lên bài giảng testcase function
3 Tổng hợp báo cáo theo các testcase Dựa trên các testcase tính tổng số pass/fail/N/a….
Buổi 5
1 Setup môi trường test cho 1 số dự án và giới thiệu các đường dẫn cần thiết Cài đặt tại máy cá nhân hoặc hỗ trợ kết nối cho học
viên vào các trang web để thực hiện test
2 Thực hành test giao diện cho 1 số hệ thống Chỉ ra các lỗi giao diện thường thấy đối với các dự án.
Lỗi giao diện thường có các loại ntn?
– Tester cần phải chú ý đến nhứng vấn  đề gì khi thực hiện test giao diện
3 Cách viết lỗi lên hệ thống Redmine/Jira Các bước cơ bản để có thể viết được 1 lối đơn giản và phức tạp và đưa lên hệ thống: Thực hành viết lỗi luôn với các lỗi giao diện mà các bạn SV tìm kiếm được
4 Cách khai thác báo cáo từ hệ thống Xuất file báo cáo ra các định dạng dựa trên hệ thống Redmine/Jira
Buổi 6
1 Test tích hợp Tet tích hợp các modul với nhau
2 Test function  Phân tích yêu cầu, review lại testcase
Test các function theo các yêu cầu và theo testcase đã dựng sẵn
Buổi 7
1 System test theo toàn hệ thống Test tổng thể tất cả hệ thống
Buổi 8
1 Thực hành system test Thực hành theo dự án
Buổi 9
1 Thực hành dự án 2 test web Thực hành test và log lỗi lên hệ thống
Nhận xét các lỗi và cách viết lỗi của học viên
2 Phân cấp lỗi Đào tạo khái niệm về các loại lỗi nghiêm trọng,
không nghiêm trọng, hệ số thường đặt với các mức độ
Buổi 10
1 Thực hành theo nhóm và làm việc theo nhóm Thực hiện test theo các nhóm
Buổi 11
1 Tool test Hướng đẫn cài đặt, sử dụng tool test để test hiệu năng, hiệu suất
2 Thực hiện trả bài theo nhóm và review kết quả Nhận xét ưu nhược của từng nhóm và tiếp tục update kết quả
Buổi 12
1 Tổng hợp báo cáo test theo cả quá trình, Lên báo cáo kết quả test thực tế
2 Thực hành phỏng vấn và viết CV xin việc Hướng dẫn cách trả lời PV khôn khéo và có làm việc trực tiếp với các chuyên gia nhân sự
3 Làm bài kiểm tra. Làm bài kiểm tra các học viên

2. TESTER BASIC MOBILE

HỌC PHÍ 3.200.000 VNĐ

STT Học phần Nội dung
Buổi 1    
0 Giới thiệu giáo viên, học viên và làm quen Tự giới thiệu bản thân, hỏi các thông tin học viên và làm quen
1 Giới thiệu tổng quan về nghề test
công việc cũng như cơ hội thành công của tester
Giới thiệu về nghề test tại các nước phát triển và ở Việt Nam
2 Giới thiệu tổng quan về các công ty phần mềm lớn và các yêu cầu của tester Tìm các bài tuyển dụng của các công ty hàng đầu
3 Giới thiệu quy trình test QA/ QC Giới thiệu 2 quy trình test cơ bản
Buổi 2
1 Các kỹ năng mềm cần thiết nhất của tester World, excel, tổng hợp báo cáo
2 Cách tạo test plan bằng excel Tạo test plan bằng excel, cho 1 người, cho nhiều người
3 Cách tạo test plan bằng MS project Cách tạo test plan bằng MS project, cho 1 người
4 Review test plan của các bạn Giáo viên và học viên review kết quả của học viên để chỉ ra các điểm không hợp lý trên từng plan
Buổi 3
1 Tìm hiểu thế nào là yêu cầu và các yêu cầu theo dự án trên mobile Các yêu cầu của khách hàng thường là gì?
Yêu cầu của trong nước và nước ngoài như thế nào?
Các môi trường khác nhau thì yêu cầu cũng khác nhau ntn?
2 Tìm hiểu về testcase Giảng dạy cách viết testcase cho học viên dựa trên các yêu cầu và gia bài tập về nhà là viết các tescase theo các yêu cầu cho sẵn của giáo viên
3 Cách viết Test case check giao diện Giảng cách viết giao diện cần thiết ở các dự án trên mobile
Buổi 4
4 Viết tesase theo function trên mobile Dựa theo các yêu cầu mẫu và đưa lên bài giảng testcase function
5 Tổng hợp báo cáo theo các testcase Dựa trên các testcase tính tổng số pass/fail/N/a….
Buổi 5
1 Setup môi trường test cho 1 số dự án và giới thiệu các đường dẫn cần thiết Cài đặt tại máy cá nhân hoặc hỗ trợ kết nối cho học viên vào các trang thiết bị dùng test trên mobile
2 Thực hành test giao diện cho 1 số hệ thống Chỉ ra các lỗi giao diện thường thấy đối với các dự án.
Lỗi giao diện thường có các loại ntn?
– Tester cần phải chú ý đến nhứng vấn  đề gì khi thực hiện test giao diện
3 Cách viết lỗi lên hệ thống Redmine/Jira Các bước cơ bản để có thể viết được 1 lối đơn giản và phức tạp và đưa lên hệ thống: Thực hành viết lỗi luôn với các lỗi giao diện mà các bạn SV tìm kiếm được
4 Cách khai thác báo cáo từ hệ thống Xuất file báo cáo ra các định dạng dựa trên hệ thống Redmine/Jira
Buổi 6
1 Test function  Phân tích yêu cầu, review lại testcase và test các app trên mobile
Test các function theo các yêu cầu và theo testcase đã dựng sẵn của mobile
Buổi 7
1 Thực hành Unit test , modul test Thực hành theo dự án
Buổi 8
1 Thực hành system test Thực hành theo dự án
Buổi 9
1 Thực hành test game trên mobile Thực hành test và log lỗi lên hệ thống
Nhận xét các lỗi và cách viết lỗi của học viên
2 Phân cấp lỗi Đào tạo khái niệm về các loại lỗi nghiêm trọng,
không nghiêm trọng, hệ số thường đặt với các mức độ
Buổi 10
1 Thực hành theo nhóm và làm việc theo nhóm Thực hiện test theo các nhóm
Buổi 11
1 Thực hiện trả bài theo nhóm và review kết quả Nhận xét ưu nhược của từng nhóm và tiếp tục update kết quả
Buổi 12
1 Tổng hợp báo cáo test theo cả quá trình, Lên báo cáo kết quả test thực tế
2 Thực hành phỏng vấn và viết CV xin việc Hướng dẫn cách trả lời PV khôn khéo và có làm việc trực tiếp với các chuyên gia nhân sự
3 Làm bài kiểm tra. làm bài kiểm tra cuối khóa

3. TESTER MEDIUM 

HỌC PHÍ 4.000.000 VNĐ

STT Học phần Nội dung
Buổi 1 Hệ thống các dự án lớn Các dạng dự án và các loại yêu cầu theo từng dự án
Buổi 2 Cách check phân quyền Cách viết testcase và check phân quyền theo dự án
Buổi 3 Thực hành test phân quyền Cách test phân quyền và kiếm lỗi, log lỗi lên hệ thống
Buổi 4 Thế nào là nghiệp vụ, phân tích nghiệp vụ để viết Testcase Từ các yêu cầu dự án cụ thể, tìm hiểu nghiệp vụ và viết tescase theo nghiệp vụ cụ thể
Buổi 5 Testcase và cách test đồng bộ dữ liệu Các vấn đề cần chú ý khi test cơ sở dữ liệu phân tán, có chức năng đồng bộ dữ liệu của các hệ thống.
Buổi 6 Cách test trên điện thoại di động Các testcase cần có trên điện thoại di động
Buổi 7 Test game  trên điện thoại di động Viết testcase và cách test game trên điện thoại di động
Buổi 8 Test wab hoặc app trên điện thoại di động Viết testcase và cách test wap, app trên điện thoại di động
Buổi 9 Các kỹ thuật test với các test tool Tìm hiểu các tool test và thực hành test theo tool, viết testcase với các tool
Buổi 10 Kiểm tra và nhận xét Làm bài kiểm tra với các kiến thức đã học

4. TESTER ADVANCE

HỌC PHÍ 5.000.000 VNĐ

Buổi 1
1 Các kỹ năng cần thiết của 1 leader Giới thiệu các kỹ năng cần thiết cho 1 leader thành công
2 Kỹ năng quản lý nhóm thành công Giới thiệu một số phương pháp quản lý nhóm hiệu quả,
các bài học kinh nghiệm khi làm 1 leader
3 Cách tạo 1 test plan pro bằng MS project Hướng đẫn cách tạo 1 plan chi tiết cho 1 nhóm(Leader)
4 Cách review testcase và review test plan Hướng dẫn review các loại báo cáo, testcase sao cho hiệu quả tránh bỏ sót lỗi
Buổi 2
1 Phân biệt các môi trường test , các loại hình test Có nhiều loại hình test khác nhau, cần biết mình có sở trường thuộc loại nào
2 Tìm hiểu cách test trên điện thoại di động Hướng dẫn test trên điện thoại di động
3 Hướng dẫn cách cấu hình trên điện thoại với các mạng đang dùng Hướng dẫn cấu hình mạng và cài đặt ứng dụng trên di động
Buổi 3
1 Các loại lỗi có thể gặp trên thiết bị di động Hướng dẫn lý thuyết các loại lỗi có thể gặp trên di động
2 Viết các testcase với các loại lỗi này như thế nào Hướng dẫn cách viết tescase
Buổi 4
1 Test bằng giả lập điện thoại Hướng đẫn dùng các giả lập điện thoại để test các ứng dụng
Buổi 5
1 Thực hành test website trên điện thoại Test thưc tế website, wab site trên di động
Buổi 6
1 Cách viết lỗi lên hệ thống JIRA Cách viết lỗi chuyên nghiệp
2 Cách khai thác báo cáo từ hệ thống Khai thác báo cáo trên hệ thống
Buổi 7
1 Hướng dẫn cài đặt game trên điện thoại di động Hướng dẫn cách cài đặt file jad, jar lên điện thoại
2 Hướng dẫn test game trên di động Hướng dẫn test game trên điện thoại di động
Buổi 8
1 Test game bằng giả lập điện thoại Hướng đẫn dùng các giả lập điện thoại để test các ứng dụng
Buổi 9
1 Các tool test Cài đặt tại máy và hướng dẫn sử dụng 1 số tính
năng cơ bản về test hiệu năng, tải,dowload và streaming, function.
2 Thực hành test theo tool Thực hành test theo tool
Buổi 10
1 Viết các loại tài liệu kỹ thuật cho hồ sơ thầu dự án Các nguyên tắc cơ bản và cách viết tài liệu đấu thầu hiệu quả.
2 Thực hành Thực hành viết tài liệu thầu dự án

5. KHÓA HỌC TEST TOOL

HỌC PHÍ 2.200.000(Được tặng key tool test lên tới 5.000.000)

STT Test tool Nội Dung
2 Buổi Webserver stress tool 1. Cài đặt tool
2. Lý thuyết về tool: Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính của tool
3. Hướng dẫn viết tescase: Hỗ trợ load LOAD TESTING, STRESS TESTING
4. Thực hành theo testcase: Load testing, stress testing
5. Tìm hiểu lỗi và báo cáo: Đọc các báo cáo để tìm lỗi
2 Buổi Quick Test Pro 1. Cài đặt tool: Hướng dẫn crack, cài đặt tool
2. Lý thuyết về tool: Hướng dẫn các chức năng chính của tool
3. Hướng dẫn viết tescase: Viết test case check funtion và check database
4. Thực hành theo testcase: Check một số chức năng demo và check validate dữ liệu dạng bảng
5. Tìm hiểu lỗi và báo cáo: check các báo cáo lỗi
2 Buổi Selenium 1. Cài đặt tool: Hướng dẫn cài đặt tool
2. Lý thuyết về tool: Hướng dẫn các chức năng chính trong chương trình
3. Hướng dẫn viết tescase: Viết testcase check các chức năng
4. Thực hành theo testcase: Thực thi, dò tìm lỗi, gỡ lỗi, chèn một số câu lệnh
5. Tìm hiểu lỗi và báo cáo: Check các báo cáo test

6. KHÓA ĐÀO TẠO TESTER TIẾNG NHẬT

HỌC PHÍ: 5.300.000 VNĐ

STT Nội dung Chi tiết
1 Tìm hiểu văn hóa, con người, phong cách sống, làm việc của người Nhật Tìm hiểu văn hóa, cách làm việc trong môi trường Nhật
2 Nhập môn tin học Các khái niệm cơ bản của tin học.
Đào tạo các thuật ngữ kỹ thuật hay dùng trong CNTT cũng như các dự án phần mềm.Dịch sang tiếng nhật các thuật ngữ
3 Quy trình phát triển sản phẩm Quy trình phát triển dự án. Quy trình code. Quy trình test. Quy trình đào tạo khách hàng
4 Tester là gì? Tester làm công việc nào?Các khái niệm và định nghĩa Tìm hiểu công việc của tester. Các công việc thường làm.
Các định nghĩa và thuật ngữ tester.
5 Lý thuyết tester Phân tích chi tiết các định nghĩa và thuật ngữ. Các khái niệm cơ bản và nâng cao
6 Lý thuyết tester(Tiếp) Phân tích chi tiết các định nghĩa và thuật ngữ. Các khái niệm cơ bản và nâng cao
7 Test Plan Lên kế hoạch test cho dự án
8 Khái niệm testcase và cách viết tescase Các khái niệm của tescase. Cách viết tescase check 1 from đơn giản
9 Viết tescase với frm dữ liệu lớn Viết tescase với from nhiều trường dữ liệu
10 Viết testcase nghiệp vụ Viết testcase nghiệp vụ của dự án
11 Thực hành modul test theo các tescase Thực hành các tescase theo phương thức test modul
12 Thực hành test modul Thực hành các tescase theo phương thức test modul
13 Viết lỗi lên hệ thống quản lý redmine Viết lỗi tiếng nhật lên hệ thống quản lý
14 Thực hành test và log lỗi Thực hành test và tìm kiếm lỗi
15 Test tích hợp Tích hợp các modul và phát hiện lỗi, log lỗi
16 Test theo nhóm Tìm lỗi và log lỗi theo nhóm
17 Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho khách hàng Nhật. Các yêu cầu, nguyên tắc cần chú ý.
18 Sử dụng tool test hiệu năng áp dụng dự án Dùng tool test hiệu năng check các dự án dạng web,wap
19 Test mobile, các khái niệm Test ứng dụng mobile, các khái niệm. So sánh sự khác biệt với test trên web
20 Test app/wap trên mobile, cách sử dụng giả lập Test ứng dụng mobile, sử dụng các công cụ giả lập hỗ trợ
21 Test game trên các thiết bị giả lập Sử dụng các công cụ giả lập hỗ trợ test game
22 Viết CV, trả lời phỏng vấn Viết CV và trả lời phỏng vấn

7. GAME SIÊU TỐC

Học phí: 790.000

STT Nội dung Chi tiết
1 Buổi 1 Lý thuyết tester mobile
Các công cụ dùng cho test mobile
Seutp giả lập điện thoại dùng cho test ứng dụng android
Setup giả lập điện thoại dùng để test trên wap
2 Buổi 2 Tìm hiểu yêu cầu của game, luật game
Viết tescase cho game
Viết check list test nhanh cho game
3 Buổi 3 Thực hành test giao diện game
Thực hành test luật game
4 Buổi 4 Thực hành test luật game, các hiệu ứng game
Các chú ý và bài học kinh nghiệm khi test game
Làm bài tập và bài kiểm tra cuối khóa học

 

Nội dung đào tạo tool test công ty Tester Việt

8. SELENIUM VÀ JMETER

HỌC PHÍ 4.400.000

Buổi 1 Nội dung chính Selenium Thời gian
Day 1: Introducing Selenium IDE, Selenium RC, WebDriver. Difference between IDE, RC and Webdriver 2h
Buổi 2+ 3 Day 2 – WebDriver Installation And Configuration 4h
1. Downloading and installation Of Selenium Webdriver with Eclipse
2. Creating And Running First Webdriver Script
3. Downloading and installation Of JUnit with Eclipse
4. Creating and running webdriver test with junit
5. Using JUnit Annotations in webdriver
6. Generate Test Report Using Junit
7. Selenium WebDriver Test report Generation using JUnit
Buổi 4+5 1.WebDriver Basic Action Commands With Example 4h
2. Element Locators In WebDriver
3. WebDriver Wait For Examples Using JUnit And Eclipse
Buổi 6+7  Webdriver scripts for an example project. 4h
Buổi 8+9  Webdriver scripts for an example project. 4h
Buổi 10+11  Webdriver scripts for an example project. 4h
Jmeter
Buổi 12 Tìm hiểu và cài đặt Jmeter, Các chức năng của ứng dụng 2h
Buổi 13,14 Thực hành test hiệu năng hiệu xuất 4h
Buổi 15 Áp dụng vào các dự án thực tế

Bài tập thực hành và kiểm tra cuối khóa hoặc thực hành về các vấn đề cần thiết của dự án.

2h

9. KHÓA HỌC SELENIUM BASIC VÀ JAVA CƠ BẢN- GIÚP CHO CÁC BẠN TESTER BẮT ĐẦU VỚI KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

HỌC PHÍ: 5.400.000 VNĐ/  1 HỌC VIÊN

JAVA Session Content Duration (hours)
JAVA CƠ BẢN 1 Seminar: Introduction to automation testing 2.5
Java Tutorials
Seminar: Java Basic
Setup Java environment
Java – Basic Syntax
Java – Object & Classes
Java – Basic Datatypes
Java – Decision Making
Java – Basic Operators
Hands-on
2 Seminar: Java Basic
Java – Loop Control
Java – Exceptions 2.5
Java – Numbers & Characters
Java – Date & Time
Java – Arrays
Hands-on
3 Seminar: OOP concepts 2.5
Practice with Class and Object
Hands-on
4 Seminar: Java Advance 2.5
Java – Working with Database
Java – Files and I/O
Java – Regular Expressions
Hands-on
5 Seminar: Practice and Test 2.5
TOTAL 12.5
SELENIUM Session Content Duration (hours)
1 1.0 Introduction and Overview 2.5
1.1 Course introduction and Q/A
1.2 Introduction to automation testing
1.3 Selenium overview (IDE, WebDriver 3)
1.4 Install Firefox (latest)
1.5 Install localhost with XAMPP
1.6 Install a practicing website on localhost
1.7 Install Selenium IDE and run the first steps – Practicing some test cases.
2 2.0 Selenium IDE (Basic) 2.5
2.1 Introduction to Selenium IDE
2.2 Install Addons Firebug & Firepath
2.3 Use Locators in Selenium IDE (ID, NAME, XPATH, CSS)
2.4 Customize, save and export a script in Selenium IDE
2.5 Hands-on in the project
3 3.0 Selenium IDE (Advanced) 2.5
3.1 Data-Driven with SelBlocks (Load data from XML)
3.2 Practicing and Hands-on about Selenium IDE / SelBlocks data-driven
4 4.0 Basic Java and Selenium WebDriver (JUnit) 2.5
4.1 Guide to install Java JDK environment
4.2 Install Eclipse and Create new Java project
4.3 Review Basic Java Programing
4.4 Import Selenium package (version 3)
4.5 Creating the first script in Selenium Webdriver
5 5.0 Locators in Webdriver 2.5
5.1 * ID
* Name
* CSS Selector
* XPATH
* Dynamic Xpath
5.2 Hands-on and working with Locators
6 6.0 Working with Elements & Commands (Part 1) 2.5
6.1 Working with website elements: Button, Textbox, Radio Button, Checkbox, Dropdown…
6.2 Working with WebDriver Commands: click, sendKey, getText, isDisplayed, isSelected, getTitle, getURL, close, quit…)
7 7.0 Working with Elements & Commands (Part 2) 2.5
7.1 Navigation in Selenium (Back – Refresh – Forward)
7.2 Handling Alerts / Popup
7.3 Hands-on and working with Elements / Commands in the Project
8 8.0 Verify the result 2.5
8.1 Verify and Assert web elements
8.2 Practicing: Verify/Assert and Waits.
8.3 Verify by Screenshot
9 9.0 Test and Summary knowledge 2.5
9.1 Testing about Selenium IDE (All previous Lesson)
9.2 Testing about WebDriver (All previous Lesson)
10 10.0 AutoIT 2.5
10.1 Why do we learn AutoIT?
10.2 Automating desktop application & Practicing the real application
10.3 Connecting AutoIT and WebDriver: Working with the upload form
10.4 Practicing: Upload file with Selenium WebDriver
11+12 11.0 TestNG 5
11.1 Overview about TestNG
11.2 How to use TestNG in the project.
11.3 Annotations in TestNG
11.4 DataProviders / Grouping / XML
11.5 Cross Browser Testing using TestNG
11.6 Practicing about TestNG
13+14 12.0 Page Object Model (POM) 5
12.1 Introduction to the POM
12.2 How to implement POM
12.3 Practicing about POM
12.4 Working in the Project with POM
15+16 13.0 Data Driven Framework (Apache POI) 5
13.1 Introduction to the POI
13.2 Read data from Excel
13.3 Write data to Excel
13.4 Practicing and working with Excel data
17 14.0 Review: TestNG, POM & POI 2.5
14.1 Working in the project with TestNG, using POM and loading data from Excel (POI)
TOTAL 42.5
TOTAL TIME 55

 

Đăng ký nhận tư vấn

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật bởi hệ thống.
Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ tới bạn qua Email/SĐT
và xin phép được mời bạn vào nhóm Zalo để tiện kết nối