Đăng ký nhận tư vấn

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật bởi hệ thống.
Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ tới bạn qua Email/SĐT
và xin phép được mời bạn vào nhóm Zalo để tiện kết nối
CÁC KHÓA HỌC VỀ LẬP TRÌNH

 THÔNG TIN VỀ CÁC KHÓA HỌC LẬP TRÌNH

STT Khóa học Thời gian đào tạo Học phí
1 LẬP TRÌNH ANDROID 2h/ buổi – 12 buổi
Học vào các buổi tối 18h00 – 20h00 các ngày từ T2 – T6
Học vào chiều thứ 7, cả ngày chủ nhật
3.000.000 VNĐ
2 LẬP TRÌNH ĐA NỀN TẢNG XAMARIN 2h/ buổi – 16 buổi
Học vào các buổi tối 18h00 – 20h00 các ngày từ T2 – T6
Học vào chiều thứ 7, cả ngày chủ nhật
4.300.000 VNĐ

 

 NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG KHÓA HỌC

1.      LẬP TRÌNH ĐA NỀN TẢNG XAMARIN (4.300.000)
STT Nội dung Chi tiết
1 Giới thiệu Giới thiệu lập trình mobile
Giới thiệu lập trình đa nền tảng
Giới thiệu Xamarin
Cài đặt Xamarin trên Windows, Mac
Tạo ứng dụng demo đầu tiên
Tìm hiểu cấu trúc ứng dụng mobile viết bằng Xamarin
2 Ngôn ngữ lập trình C# Cơ bản về ngôn ngữ lập trình C#
3 Ngôn ngữ lập trình C# Các kỹ thuật lập trình nâng cao với C#
4 Thiết kế giao diện cơ bản Text box
Checkbox
Radio button
Image
Slider …
Tạo ứng dụng mẫu
5 Thiết kế giao diện nâng cao List view
Table view
Tabbed page
Action bar
Tạo ứng dụng mẫu cho
6 Maps and Location: bản đồ
Tạo ứng dụng mẫu định vị trên bản đồ
7 Code camp lần 1 Thực hành xây dựng ứng dụng tổng hợp
8 Audio – Video  – Sound Ứng dụng play local audio
Ứng dụng play local video
Ứng dụng play youtube video
9 Lưu trữ đọc ghi dữ liệu Đọc ghi local file
Local database: SQLite
Ứng dụng tra cứu từ điển
10 Lập trình mạng HTTP request
Rest service
JSON
Ứng dụng đọc báo điện tử
11 Webview
Hoàn thiện tính năng ứng dụng đọc báo điện tử
12 Thiết kế giao diện ứng dụng đọc báo Tabbed viewpager
Action bar
Hoàn thiện giao diện ứng dụng đọc báo điện tử
13 Thông báo từ dịch vụ Push notification
Tích hợp push notification vào ứng dụng đọc báo điện tử
14 Tối ưu ứng dụng Quản lý bộ nhớ
Data caching
Đồng bộ hóa dữ liệu
Tối ưu ứng dụng đọc báo điện tử
15 Code camp lần 2 Thực hành xây dựng ứng dụng xem ảnh trực tuyến
16 Tổng kết và giải đáp các thắc mắc của học viên
2.      LẬP TRÌNH ANDROID (3.000.000)
STT Nội dung Chi tiết
Buổi 1 – Lập trình Java & hướng đối tượng
1 Java cơ bản Cú pháp Java cơ bản, kiểu dữ liệu, các lệnh điều khiển
2 Java hướng đối tượng Đối tượng, lập trình hướng đối tượng. Tạo lớp và đối tượng trong Java. Tương tác giữa các đối tượng. Kế thừa
Buổi 2 – Làm quen với Android & lập trình Android
1 Giới thiệu về Android Giới thiệu về hệ điều hành Android, sự khác biệt giữa Android và các nền tảng khác. Các thiết bị Android
2 Lập trình trên Android Môi trường phát triển ứng dụng. Ứng dụng HelloWorld. Cấu trúc chương trình. Chạy ứng dụng, debug
Thực hành cuối buổi Demo việc Download Android SDK. Cài đặt. Demo chương trình Hello World
Buổi 3 – Các thành phần cơ bản Layout, Activity và View
1 Activity Activity và vòng đời Activity
2 Layout Layout là gì? Các layout thông dụng. Các cách sử dụng Layout.
3 View View là gì? Các View cơ bản, xử lý sự kiện cho các View. Các widget và cách sử dụng
Thực hành cuối buổi Tạo lập các Giao diện tương tác chính cho ứng dụng quản lý sinh viên
Buổi 4 – Tương tác giữa các Activity
4 Intent Intent là gì, mục đích của Intent
4 Intent Filter Intent filter là gì, các trường hợp sử dụng filter
Thực hành cuối buổi Thiết lập tương tác giữa các màn hình trong ứng dungj quản lý sinh viên
Buổi 5 – ListView & Adapter
1 ListView Định nghĩa ListView, các đặc điểm và lợi ích của ListView
2 Adapter Định nghĩa Adapter, Sử dụng Adapter để đổ dữ liệu cho ListView
Thực hành cuối buổi Tạo ListView để hiển thị danh sách sinh viên
Buổi 6 – Android Storage (Phần 1)
1 Lưu trữ trên Android Tổng quan về vấn đề lưu trữ, các đặc điểm của bộ nhớ cho Android. Tổng quan các cách lưu trữ trên Android
Lưu trữ với tệp Cách đọc và ghi file trên Android
CSDL và Sqlite Tổng quan về CSDL. Cách cài đặt và sử dụng SQLite
Buổi 7 – Android Storage (Phần 2)
1 Thiết kế CSDL Các vấn đề khi thiết kế CSDL. Thiết kế CSDL cho ứng dụng quản lý sinh viên
Viết lớp DAO Viết các lớp DAO truy nhập CSDL cho các đối tượng trong ứng dụng quản lý sinh viên
Kết hợp CSDL với các View Xuất nội dung sinh viên từ CSDL ra View. Kết hợp các xử lý từ giao diện người dùng tới CSDL.
Thực hành cuối buổi Thiết kế CSDL cho ứng dụng quản lý sinh viên. Viết các lớp để người dùng tương tác với CSDL
Buổi 8 – Kỹ nghệ Debug
1 Tổng quan về Debug Debug là gì? Tại sao phải Debug. Tổng quan về Debug trong lập trình
Các cách Debug trên Android Cách Debug trên IDE Eclipse, cách sử dụng Log. Demo việc Debug trên ứng dụng quản lý sinh viên
Buổi 9 – Đưa các ứng dụng lên App Store
1 Các store nổi tiếng Giới thiệu về các store nổi tiếng, đặc điểm của các store
Đăng kí tài khoản Demo việc đăng kí tài khoản cho các store
Các cách thu lợi nhuận Demo đăng ứng dụng quản lý sinh viên. Trình bày cách cách kiếm tiền từ store
Buổi 10 – Các phương thức thanh toán online
1 Thanh toán SMS Demo việc lập trình module tin nhắn cho ứng dụng quản lý sinh viên
Tài khoản giá trị ảo Giới thiệu về tài khỏan ảo. Demo lập trình module tài khoản giá trị ảo.
Buổi 11 – Kỹ năng viết CV và phỏng vấn
1 Kĩ năng viết CV Các vấn đề khi viết hồ sơ xin việc.
2 Kĩ năng phỏng vấn Demo buổi phỏng vấn cho học viên
Buổi 12 – Báo cáo tốt nghiệp
1 Bảo vệ bài tập lớn Sinh viên báo cáo kết quả bài tập lớn