» Giới thiệu
Các khóa học về tester

 

NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG KHÓA HỌC

1.      TESTER BASIC - HỌC PHÍ 3.000.000 VNĐ

 

 

STT

Học phần

Nội dung

 

 

Buổi 1

 

 

0

Giới thiệu giáo viên, học viên và làm quen

Tự giới thiệu bản thân, hỏi các thông tin học viên và làm quen

 

 

1

Giới thiệu tổng quan về nghề test
 công việc cũng như cơ hội thành công của tester

Giới thiệu về nghề test tại các nước phát triển và ở Việt Nam

 

 

2

Các nội dung lý thuyết, định nghĩa về tester

Phân tích các định nghĩa và lấy ví dụ

 

 

2

Giới thiệu tổng quan về các công ty phần mềm lớn và các yêu cầu của tester

Giới thiệu các công ty hàng đầu Việt Nam

 

 

3

Giới thiệu quy trình test QA/ QC

Giới thiệu 3 quy trình test cơ bản

 

 

Buổi 2

 

 

1

Lý thuyết và các định nghĩa test(Tiếp)

Phân tích chi tiết và sâu sắc hơn

 

 

2

Các kỹ năng mềm cần thiết nhất của tester

World, excel, tổng hợp báo cáo

 

 

3

Cách tạo test plan bằng excel

Tạo test plan bằng excel, cho 1 người, cho nhiều người

 

 

4

Cách tạo test plan bằng MS project

Cách tạo test plan bằng MS project, cho 1 người

 

 

5

Review test plan của các bạn

Giáo viên và học viên review kết quả của học viên để chỉ ra các điểm không hợp lý trên từng plan

 

 

Buổi 3

 

 

1

Tìm hiểu thế nào là yêu cầu

Các yêu cầu của khách hàng thường là gì?
Yêu cầu của trong nước và nước ngoài như thế nào?
Các môi trường khác nhau thì yêu cầu cũng khác nhau ntn?

 

 

2

Tìm hiểu về testcase

Giảng dạy cách viết testcase cho học viên dựa trên các yêu cầu và gia bài tập về nhà là viết các tescase theo các yêu cầu cho sẵn của giáo viên

 

 

3

Cách viết Test case check giao diện

Giảng cách viết giao diện cần thiết ở các web site: Lấy các website mẫu

 

 

Buổi 4

 

 

1

Phân tích yêu cầu từ khách hàng để viết tescase

Dựa trên yêu cầu của khách hàng lên thành các tescase

 

 

2

Viết tesase theo function

Dựa theo các yêu cầu mẫu và đưa lên bài giảng testcase function

 

 

3

Tổng hợp báo cáo theo các testcase

Dựa trên các testcase tính tổng số pass/fail/N/a….

 

 

Buổi 5

 

 

1

Setup môi trường test cho 1 số dự án và giới thiệu các đường dẫn cần thiết

Cài đặt tại máy cá nhân hoặc hỗ trợ kết nối cho học
 viên vào các trang web để thực hiện test

 

 

2

Thực hành test giao diện cho 1 số hệ thống

Chỉ ra các lỗi giao diện thường thấy đối với các dự án. 
Lỗi giao diện thường có các loại ntn?
- Tester cần phải chú ý đến nhứng vấn  đề gì khi thực hiện test giao diện

 

 

3

Cách viết lỗi lên hệ thống Redmine/Jira

Các bước cơ bản để có thể viết được 1 lối đơn giản và phức tạp và đưa lên hệ thống: Thực hành viết lỗi luôn với các lỗi giao diện mà các bạn SV tìm kiếm được

 

 

4

Cách khai thác báo cáo từ hệ thống

Xuất file báo cáo ra các định dạng dựa trên hệ thống Redmine/Jira

 

 

Buổi 6

 

 

1

Test tích hợp

Tet tích hợp các modul với nhau

 

 

2

Test function

 Phân tích yêu cầu, review lại testcase 
Test các function theo các yêu cầu và theo testcase đã dựng sẵn

 

 

Buổi 7

 

 

1

System test theo toàn hệ thống

Test tổng thể tất cả hệ thống

 

 

Buổi 8

 

 

1

Thực hành system test

Thực hành theo dự án

 

 

Buổi 9

 

 

1

Thực hành dự án 2 test web

Thực hành test và log lỗi lên hệ thống
Nhận xét các lỗi và cách viết lỗi của học viên

 

 

2

Phân cấp lỗi

Đào tạo khái niệm về các loại lỗi nghiêm trọng, 
không nghiêm trọng, hệ số thường đặt với các mức độ

 

 

Buổi 10

 

 

1

Thực hành theo nhóm và làm việc theo nhóm

Thực hiện test theo các nhóm

 

 

Buổi 11

 

 

1

Tool test

Hướng đẫn cài đặt, sử dụng tool test để test hiệu năng, hiệu suất

 

 

2

Thực hiện trả bài theo nhóm và review kết quả

Nhận xét ưu nhược của từng nhóm và tiếp tục update kết quả

 

 

Buổi 12

 

 

1

Tổng hợp báo cáo test theo cả quá trình,

Lên báo cáo kết quả test thực tế

 

 

2

Thực hành phỏng vấn và viết CV xin việc

Hướng dẫn cách trả lời PV khôn khéo và có làm việc trực tiếp với các chuyên gia nhân sự

 

 

3

Làm bài kiểm tra.

Làm bài kiểm tra các học viên

 

 

2.      TESTER BASIC MOBILE - HỌC PHÍ 3.200.000 VNĐ

 

 

STT

Học phần

Nội dung

 

 

Buổi 1

 

 

 

 

0

Giới thiệu giáo viên, học viên và làm quen

Tự giới thiệu bản thân, hỏi các thông tin học viên và làm quen

 

 

1

Giới thiệu tổng quan về nghề test
 công việc cũng như cơ hội thành công của tester

Giới thiệu về nghề test tại các nước phát triển và ở Việt Nam

 

 

2

Giới thiệu tổng quan về các công ty phần mềm lớn và các yêu cầu của tester

Tìm các bài tuyển dụng của các công ty hàng đầu

 

 

3

Giới thiệu quy trình test QA/ QC

Giới thiệu 2 quy trình test cơ bản

 

 

Buổi 2

 

 

 

 

1

Các kỹ năng mềm cần thiết nhất của tester

World, excel, tổng hợp báo cáo

 

 

2

Cách tạo test plan bằng excel

Tạo test plan bằng excel, cho 1 người, cho nhiều người

 

 

3

Cách tạo test plan bằng MS project

Cách tạo test plan bằng MS project, cho 1 người

 

 

4

Review test plan của các bạn

Giáo viên và học viên review kết quả của học viên để chỉ ra các điểm không hợp lý trên từng plan

 

 

Buổi 3

 

 

 

 

1

Tìm hiểu thế nào là yêu cầu và các yêu cầu theo dự án trên mobile

Các yêu cầu của khách hàng thường là gì?
Yêu cầu của trong nước và nước ngoài như thế nào?
Các môi trường khác nhau thì yêu cầu cũng khác nhau ntn?

 

 

2

Tìm hiểu về testcase

Giảng dạy cách viết testcase cho học viên dựa trên các yêu cầu và gia bài tập về nhà là viết các tescase theo các yêu cầu cho sẵn của giáo viên

 

 

3

Cách viết Test case check giao diện

Giảng cách viết giao diện cần thiết ở các dự án trên mobile

 

 

Buổi 4

 

 

 

 

4

Viết tesase theo function trên mobile

Dựa theo các yêu cầu mẫu và đưa lên bài giảng testcase function

 

 

5

Tổng hợp báo cáo theo các testcase

Dựa trên các testcase tính tổng số pass/fail/N/a….

 

 

Buổi 5

 

 

 

 

1

Setup môi trường test cho 1 số dự án và giới thiệu các đường dẫn cần thiết

Cài đặt tại máy cá nhân hoặc hỗ trợ kết nối cho học viên vào các trang thiết bị dùng test trên mobile

 

 

2

Thực hành test giao diện cho 1 số hệ thống

Chỉ ra các lỗi giao diện thường thấy đối với các dự án. 
Lỗi giao diện thường có các loại ntn?
- Tester cần phải chú ý đến nhứng vấn  đề gì khi thực hiện test giao diện

 

 

3

Cách viết lỗi lên hệ thống Redmine/Jira

Các bước cơ bản để có thể viết được 1 lối đơn giản và phức tạp và đưa lên hệ thống: Thực hành viết lỗi luôn với các lỗi giao diện mà các bạn SV tìm kiếm được

 

 

4

Cách khai thác báo cáo từ hệ thống

Xuất file báo cáo ra các định dạng dựa trên hệ thống Redmine/Jira

 

 

Buổi 6

 

 

 

 

1

Test function

 Phân tích yêu cầu, review lại testcase và test các app trên mobile 
Test các function theo các yêu cầu và theo testcase đã dựng sẵn của mobile

 

 

Buổi 7

 

 

 

 

1

Thực hành Unit test , modul test

Thực hành theo dự án

 

 

Buổi 8

 

 

 

 

1

Thực hành system test

Thực hành theo dự án

 

 

Buổi 9

 

 

 

 

1

Thực hành test game trên mobile

Thực hành test và log lỗi lên hệ thống
Nhận xét các lỗi và cách viết lỗi của học viên

 

 

2

Phân cấp lỗi

Đào tạo khái niệm về các loại lỗi nghiêm trọng, 
không nghiêm trọng, hệ số thường đặt với các mức độ

 

 

Buổi 10

 

 

 

 

1

Thực hành theo nhóm và làm việc theo nhóm

Thực hiện test theo các nhóm

 

 

Buổi 11

 

 

 

 

1

Thực hiện trả bài theo nhóm và review kết quả

Nhận xét ưu nhược của từng nhóm và tiếp tục update kết quả

 

 

Buổi 12

 

 

 

 

1

Tổng hợp báo cáo test theo cả quá trình,

Lên báo cáo kết quả test thực tế

 

 

2

Thực hành phỏng vấn và viết CV xin việc

Hướng dẫn cách trả lời PV khôn khéo và có làm việc trực tiếp với các chuyên gia nhân sự

 

 

3

Làm bài kiểm tra.

làm bài kiểm tra cuối khóa

 

 

3.      TESTER MEDIUM - HỌC PHÍ 4.000.000 VNĐ

 

 

STT

Học phần

Nội dung

 

 

Buổi 1

Hệ thống các dự án lớn

Các dạng dự án và các loại yêu cầu theo từng dự án

 

 

Buổi 2

Cách check phân quyền

Cách viết testcase và check phân quyền theo dự án

 

 

Buổi 3

Thực hành test phân quyền

Cách test phân quyền và kiếm lỗi, log lỗi lên hệ thống

 

 

Buổi 4

Thế nào là nghiệp vụ, phân tích nghiệp vụ để viết Testcase

Từ các yêu cầu dự án cụ thể, tìm hiểu nghiệp vụ và viết tescase theo nghiệp vụ cụ thể

 

 

Buổi 5

Testcase và cách test đồng bộ dữ liệu

Các vấn đề cần chú ý khi test cơ sở dữ liệu phân tán, có chức năng đồng bộ dữ liệu của các hệ thống.

 

 

Buổi 6

Cách test trên điện thoại di động

Các testcase cần có trên điện thoại di động

 

 

Buổi 7

Test game  trên điện thoại di động

Viết testcase và cách test game trên điện thoại di động

 

 

Buổi 8

Test wab hoặc app trên điện thoại di động

Viết testcase và cách test wap, app trên điện thoại di động

 

 

Buổi 9

Các kỹ thuật test với các test tool

Tìm hiểu các tool test và thực hành test theo tool, viết testcase với các tool

 

 

Buổi 10

Kiểm tra và nhận xét

Làm bài kiểm tra với các kiến thức đã học

 

 

4.      TESTER ADVANCE- HỌC PHÍ 5.000.000 VNĐ

 

 

 

 

Buổi 1

 

 

 

 

1

Các kỹ năng cần thiết của 1 leader

Giới thiệu các kỹ năng cần thiết cho 1 leader thành công

 

 

2

Kỹ năng quản lý nhóm thành công

Giới thiệu một số phương pháp quản lý nhóm hiệu quả, 
các bài học kinh nghiệm khi làm 1 leader

 

 

3

Cách tạo 1 test plan pro bằng MS project

Hướng đẫn cách tạo 1 plan chi tiết cho 1 nhóm(Leader)

 

 

4

Cách review testcase và review test plan

Hướng dẫn review các loại báo cáo, testcase sao cho hiệu quả tránh bỏ sót lỗi

 

 

Buổi 2

 

 

 

 

1

Phân biệt các môi trường test , các loại hình test

Có nhiều loại hình test khác nhau, cần biết mình có sở trường thuộc loại nào

 

 

2

Tìm hiểu cách test trên điện thoại di động

Hướng dẫn test trên điện thoại di động

 

 

3

Hướng dẫn cách cấu hình trên điện thoại với các mạng đang dùng

Hướng dẫn cấu hình mạng và cài đặt ứng dụng trên di động

 

 

Buổi 3

 

 

 

 

1

Các loại lỗi có thể gặp trên thiết bị di động

Hướng dẫn lý thuyết các loại lỗi có thể gặp trên di động

 

 

2

Viết các testcase với các loại lỗi này như thế nào

Hướng dẫn cách viết tescase

 

 

Buổi 4

 

 

 

 

1

Test bằng giả lập điện thoại

Hướng đẫn dùng các giả lập điện thoại để test các ứng dụng

 

 

Buổi 5

 

 

 

 

1

Thực hành test website trên điện thoại

Test thưc tế website, wab site trên di động

 

 

Buổi 6

 

 

 

 

1

Cách viết lỗi lên hệ thống JIRA

Cách viết lỗi chuyên nghiệp

 

 

2

Cách khai thác báo cáo từ hệ thống

Khai thác báo cáo trên hệ thống

 

 

Buổi 7

 

 

 

 

1

Hướng dẫn cài đặt game trên điện thoại di động

Hướng dẫn cách cài đặt file jad, jar lên điện thoại

 

 

2

Hướng dẫn test game trên di động

Hướng dẫn test game trên điện thoại di động

 

 

Buổi 8

 

 

 

 

1

Test game bằng giả lập điện thoại

Hướng đẫn dùng các giả lập điện thoại để test các ứng dụng

 

 

Buổi 9

 

 

 

 

1

Các tool test

Cài đặt tại máy và hướng dẫn sử dụng 1 số tính
 năng cơ bản về test hiệu năng, tải,dowload và streaming, function.

 

 

2

Thực hành test theo tool

Thực hành test theo tool

 

 

Buổi 10

 

 

 

 

1

Viết các loại tài liệu kỹ thuật cho hồ sơ thầu dự án

Các nguyên tắc cơ bản và cách viết tài liệu đấu thầu hiệu quả.

 

 

2

Thực hành

Thực hành viết tài liệu thầu dự án

 

 

5.      KHÓA HỌC TEST TOOL- HỌC PHÍ 2.200.000(Được tặng key tool test lên tới 5.000.000)

 

 

 

 

STT

Test tool

Nội Dung

 

 

2 Buổi

Webserver stress tool

1. Cài đặt tool
2. Lý thuyết về tool: Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính của tool
3. Hướng dẫn viết tescase: Hỗ trợ load LOAD TESTING, STRESS TESTING
4. Thực hành theo testcase: Load testing, stress testing
5. Tìm hiểu lỗi và báo cáo: Đọc các báo cáo để tìm lỗi

 

 

2 Buổi

Quick Test Pro

1. Cài đặt tool: Hướng dẫn crack, cài đặt tool
2. Lý thuyết về tool: Hướng dẫn các chức năng chính của tool
3. Hướng dẫn viết tescase: Viết test case check funtion và check database
4. Thực hành theo testcase: Check một số chức năng demo và check validate dữ liệu dạng bảng
5. Tìm hiểu lỗi và báo cáo: check các báo cáo lỗi

 

 

2 Buổi

Selenium

1. Cài đặt tool: Hướng dẫn cài đặt tool
2. Lý thuyết về tool: Hướng dẫn các chức năng chính trong chương trình
3. Hướng dẫn viết tescase: Viết testcase check các chức năng 
4. Thực hành theo testcase: Thực thi, dò tìm lỗi, gỡ lỗi, chèn một số câu lệnh
5. Tìm hiểu lỗi và báo cáo: Check các báo cáo test

 

 

6. KHÓA ĐÀO TẠO TESTER TIẾNG NHẬT
HỌC PHÍ: 5.300.000 VNĐ

 

 

STT

Nội dung

Chi tiết

 

 

1

Tìm hiểu văn hóa, con người, phong cách sống, làm việc của người Nhật

Tìm hiểu văn hóa, cách làm việc trong môi trường Nhật

 

 

2

Nhập môn tin học

Các khái niệm cơ bản của tin học. 

 

 

Đào tạo các thuật ngữ kỹ thuật hay dùng trong CNTT cũng như các dự án phần mềm.Dịch sang tiếng nhật các thuật ngữ

 

 

3

Quy trình phát triển sản phẩm

Quy trình phát triển dự án. Quy trình code. Quy trình test. Quy trình đào tạo khách hàng

 

 

4

Tester là gì? Tester làm công việc nào?Các khái niệm và định nghĩa

Tìm hiểu công việc của tester. Các công việc thường làm.

 

 

Các định nghĩa và thuật ngữ tester.

 

 

5

Lý thuyết tester

Phân tích chi tiết các định nghĩa và thuật ngữ. Các khái niệm cơ bản và nâng cao

 

 

6

Lý thuyết tester(Tiếp)

Phân tích chi tiết các định nghĩa và thuật ngữ. Các khái niệm cơ bản và nâng cao

 

 

7

Test Plan

Lên kế hoạch test cho dự án

 

 

8

Khái niệm testcase và cách viết tescase

Các khái niệm của tescase. Cách viết tescase check 1 from đơn giản

 

 

9

Viết tescase với frm dữ liệu lớn

Viết tescase với from nhiều trường dữ liệu

 

 

10

Viết testcase nghiệp vụ

Viết testcase nghiệp vụ của dự án

 

 

11

Thực hành modul test theo các tescase

Thực hành các tescase theo phương thức test modul

 

 

12

Thực hành test modul

Thực hành các tescase theo phương thức test modul

 

 

13

Viết lỗi lên hệ thống quản lý redmine

Viết lỗi tiếng nhật lên hệ thống quản lý

 

 

14

Thực hành test và log lỗi

Thực hành test và tìm kiếm lỗi

 

 

15

Test tích hợp

Tích hợp các modul và phát hiện lỗi, log lỗi

 

 

16

Test theo nhóm

Tìm lỗi và log lỗi theo nhóm

 

 

17

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho khách hàng Nhật. Các yêu cầu, nguyên tắc cần chú ý.

 

 

18

Sử dụng tool test hiệu năng áp dụng dự án

Dùng tool test hiệu năng check các dự án dạng web,wap

 

 

19

Test mobile, các khái niệm

Test ứng dụng mobile, các khái niệm. So sánh sự khác biệt với test trên web

 

 

20

Test app/wap trên mobile, cách sử dụng giả lập

Test ứng dụng mobile, sử dụng các công cụ giả lập hỗ trợ

 

 

21

Test game trên các thiết bị giả lập

Sử dụng các công cụ giả lập hỗ trợ test game

 

 

22

Viết CV, trả lời phỏng vấn

Viết CV và trả lời phỏng vấn

 

 

7. GAME SIÊU TỐC (790.000)

 

 

 

 

STT

Nội dung

Chi tiết

 

 

1

Buổi 1

Lý thuyết tester mobile

 

 

Các công cụ dùng cho test mobile

 

 

Seutp giả lập điện thoại dùng cho test ứng dụng android

 

 

Setup giả lập điện thoại dùng để test trên wap

 

 

2

Buổi 2

Tìm hiểu yêu cầu của game, luật game

 

 

Viết tescase cho game

 

 

Viết check list test nhanh cho game

 

 

3

Buổi 3

Thực hành test giao diện game

 

 

Thực hành test luật game

 

 

4

Buổi 4

Thực hành test luật game, các hiệu ứng game

 

 

Các chú ý và bài học kinh nghiệm khi test game

 

 

Làm bài tập và bài kiểm tra cuối khóa học

 

 
             

 

 

Nội dung đào tạo tool test công ty Tester Việt

SELENIUM VÀ JMETER: HỌC PHÍ 4.400.000

Buổi 1

Nội dung chính Selenium

Thời gian

 

Day 1: Introducing Selenium IDE, Selenium RC, WebDriver. Difference between IDE, RC and Webdriver

2h

 

Buổi 2+ 3

Day 2 - WebDriver Installation And Configuration

4h

 

1. Downloading and installation Of Selenium Webdriver with Eclipse

 

2. Creating And Running First Webdriver Script

 

3. Downloading and installation Of JUnit with Eclipse

 

4. Creating and running webdriver test with junit

 

5. Using JUnit Annotations in webdriver

 

6. Generate Test Report Using Junit

 

7. Selenium WebDriver Test report Generation using JUnit

 

Buổi 4+5

1.WebDriver Basic Action Commands With Example

4h

 

2. Element Locators In WebDriver

 

3. WebDriver Wait For Examples Using JUnit And Eclipse

 

Buổi 6+7

 Webdriver scripts for an example project.  

4h

 

Buổi 8+9

 Webdriver scripts for an example project.  

4h

 

Buổi 10+11

 Webdriver scripts for an example project.  

4h

 

Jmeter

Buổi 12

Tìm hiểu và cài đặt Jmeter, Các chức năng của ứng dụng

2h

 

Buổi 13,14

Thực hành test hiệu năng hiệu xuất

4h

 

Buổi 15

Áp dụng vào các dự án thực tế

Bài tập thực hành và kiểm tra cuối khóa hoặc thực hành về các vấn đề cần thiết của dự án.

2h

 

KHÓA HỌC SELENIUM BASIC VÀ JAVA CƠ BẢN- GIÚP CHO CÁC BẠN TESTER BẮT ĐẦU VỚI KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

HỌC PHÍ: 5.400.000 VNĐ/  1 HỌC VIÊN

JAVA

Session

Content

Duration (hours)

JAVA CƠ BẢN

1

Seminar: Introduction to automation testing

2.5

Java Tutorials

Seminar: Java Basic

Setup Java environment

Java - Basic Syntax

Java - Object & Classes

Java - Basic Datatypes

Java - Decision Making

Java - Basic Operators

Hands-on

2

Seminar: Java Basic

 

Java - Loop Control

 

Java - Exceptions

2.5

Java - Numbers & Characters

 

Java - Date & Time

 

Java - Arrays

 

Hands-on

 

3

Seminar: OOP concepts

2.5

Practice with Class and Object

 

Hands-on

 

4

Seminar: Java Advance

2.5

Java - Working with Database

 

Java - Files and I/O

 

Java - Regular Expressions

 

Hands-on

 

5

Seminar: Practice and Test

2.5

TOTAL

 

12.5

SELENIUM

Session

Content

Duration (hours)

1

1.0

Introduction and Overview

2.5

1.1

Course introduction and Q/A

1.2

Introduction to automation testing

1.3

Selenium overview (IDE, WebDriver 3)

1.4

Install Firefox (latest)

1.5

Install localhost with XAMPP

1.6

Install a practicing website on localhost

1.7

Install Selenium IDE and run the first steps - Practicing some test cases.

 

 

 

 

2

2.0

Selenium IDE (Basic)

2.5

2.1

Introduction to Selenium IDE

2.2

Install Addons Firebug & Firepath

2.3

Use Locators in Selenium IDE (ID, NAME, XPATH, CSS)

2.4

Customize, save and export a script in Selenium IDE

2.5

Hands-on in the project

 

 

 

 

3

3.0

Selenium IDE (Advanced)

2.5

3.1

Data-Driven with SelBlocks (Load data from XML)

3.2

Practicing and Hands-on about Selenium IDE / SelBlocks data-driven

 

 

 

 

4

4.0

Basic Java and Selenium WebDriver (JUnit)

2.5

4.1

Guide to install Java JDK environment

4.2

Install Eclipse and Create new Java project

4.3

Review Basic Java Programing

4.4

Import Selenium package (version 3)

4.5

Creating the first script in Selenium Webdriver

 

 

 

 

5

5.0

Locators in Webdriver

2.5

5.1

* ID
* Name
* CSS Selector
* XPATH
* Dynamic Xpath

5.2

Hands-on and working with Locators

 

 

 

 

6

6.0

Working with Elements & Commands (Part 1)

2.5

6.1

Working with website elements: Button, Textbox, Radio Button, Checkbox, Dropdown…

6.2

Working with WebDriver Commands: click, sendKey, getText, isDisplayed, isSelected, getTitle, getURL, close, quit…)

 

 

 

 

7

7.0

Working with Elements & Commands (Part 2)

2.5

7.1

Navigation in Selenium (Back - Refresh - Forward)

7.2

Handling Alerts / Popup

7.3

Hands-on and working with Elements / Commands in the Project

 

 

 

 

8

8.0

Verify the result

2.5

8.1

Verify and Assert web elements

8.2

Practicing: Verify/Assert and Waits.

8.3

Verify by Screenshot

 

 

 

 

9

9.0

Test and Summary knowledge

2.5

9.1

Testing about Selenium IDE (All previous Lesson)

9.2

Testing about WebDriver (All previous Lesson)

 

 

 

 

10

10.0

AutoIT

2.5

10.1

Why do we learn AutoIT?

10.2

Automating desktop application & Practicing the real application

10.3

Connecting AutoIT and WebDriver: Working with the upload form

10.4

Practicing: Upload file with Selenium WebDriver

 

 

 

 

11+12

11.0

TestNG

5

11.1

Overview about TestNG

11.2

How to use TestNG in the project.

11.3

Annotations in TestNG

11.4

DataProviders / Grouping / XML

11.5

Cross Browser Testing using TestNG

11.6

Practicing about TestNG

 

 

 

 

13+14

12.0

Page Object Model (POM)

5

12.1

Introduction to the POM

12.2

How to implement POM

12.3

Practicing about POM

12.4

Working in the Project with POM

 

 

 

 

15+16

13.0

Data Driven Framework (Apache POI)

5

13.1

Introduction to the POI

13.2

Read data from Excel

13.3

Write data to Excel

13.4

Practicing and working with Excel data

 

 

 

 

17

14.0

Review: TestNG, POM & POI

2.5

14.1

Working in the project with TestNG, using POM and loading data from Excel (POI)

TOTAL

42.5

TOTAL TIME

55