» Giới thiệu
CÁC KHÓA HỌC VỀ LẬP TRÌNH

 THÔNG TIN VỀ CÁC KHÓA HỌC LẬP TRÌNH

STT

Khóa học

Thời gian đào tạo

Học phí

1

LẬP TRÌNH ANDROID

2h/ buổi - 12 buổi
Học vào các buổi tối 18h00 - 20h00 các ngày từ T2 - T6
Học vào chiều thứ 7, cả ngày chủ nhật

3.000.000 VNĐ

2

LẬP TRÌNH ĐA NỀN TẢNG XAMARIN

2h/ buổi - 16 buổi
Học vào các buổi tối 18h00 - 20h00 các ngày từ T2 - T6
Học vào chiều thứ 7, cả ngày chủ nhật

4.300.000 VNĐ

 

 NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG KHÓA HỌC

 

1.      LẬP TRÌNH ĐA NỀN TẢNG XAMARIN (4.300.000)

 
 

STT

Nội dung

Chi tiết

 

1

Giới thiệu

Giới thiệu lập trình mobile

 

Giới thiệu lập trình đa nền tảng

 

Giới thiệu Xamarin

 

Cài đặt Xamarin trên Windows, Mac

 

Tạo ứng dụng demo đầu tiên

 

Tìm hiểu cấu trúc ứng dụng mobile viết bằng Xamarin

 

2

Ngôn ngữ lập trình C#

Cơ bản về ngôn ngữ lập trình C#

 

3

Ngôn ngữ lập trình C#

Các kỹ thuật lập trình nâng cao với C#

 

4

Thiết kế giao diện cơ bản

Text box

 

Checkbox

 

Radio button

 

Image

 

Slider …

 

Tạo ứng dụng mẫu

 

5

Thiết kế giao diện nâng cao

List view

 

Table view

 

Tabbed page

 

Action bar

 

Tạo ứng dụng mẫu cho

 

6

 

Maps and Location: bản đồ

 

Tạo ứng dụng mẫu định vị trên bản đồ

 

7

Code camp lần 1

Thực hành xây dựng ứng dụng tổng hợp

 

8

Audio – Video  - Sound

Ứng dụng play local audio

 

Ứng dụng play local video

 

Ứng dụng play youtube video

 

9

Lưu trữ đọc ghi dữ liệu

Đọc ghi local file

 

Local database: SQLite

 

Ứng dụng tra cứu từ điển

 

10

Lập trình mạng

HTTP request

 

Rest service

 

JSON

 

Ứng dụng đọc báo điện tử

 

11

 

Webview

 

Hoàn thiện tính năng ứng dụng đọc báo điện tử

 

12

Thiết kế giao diện ứng dụng đọc báo

Tabbed viewpager

 

Action bar

 

Hoàn thiện giao diện ứng dụng đọc báo điện tử

 

13

Thông báo từ dịch vụ

Push notification

 

Tích hợp push notification vào ứng dụng đọc báo điện tử

 

14

Tối ưu ứng dụng

Quản lý bộ nhớ

 

Data caching

 

Đồng bộ hóa dữ liệu

 

Tối ưu ứng dụng đọc báo điện tử

 

15

Code camp lần 2

Thực hành xây dựng ứng dụng xem ảnh trực tuyến

 

16

Tổng kết và giải đáp các thắc mắc của học viên

 

 

2.      LẬP TRÌNH ANDROID (3.000.000)

 
 

STT

Nội dung

Chi tiết

 

Buổi 1 - Lập trình Java & hướng đối tượng

 

1

Java cơ bản

Cú pháp Java cơ bản, kiểu dữ liệu, các lệnh điều khiển

 

2

Java hướng đối tượng

Đối tượng, lập trình hướng đối tượng. Tạo lớp và đối tượng trong Java. Tương tác giữa các đối tượng. Kế thừa

 

Buổi 2 - Làm quen với Android & lập trình Android

 

1

Giới thiệu về Android

Giới thiệu về hệ điều hành Android, sự khác biệt giữa Android và các nền tảng khác. Các thiết bị Android

 

2

Lập trình trên Android

Môi trường phát triển ứng dụng. Ứng dụng HelloWorld. Cấu trúc chương trình. Chạy ứng dụng, debug

 

 

Thực hành cuối buổi

Demo việc Download Android SDK. Cài đặt. Demo chương trình Hello World

 

Buổi 3 - Các thành phần cơ bản Layout, Activity và View

 

1

Activity

Activity và vòng đời Activity

 

2

Layout

Layout là gì? Các layout thông dụng. Các cách sử dụng Layout.

 

3

View

View là gì? Các View cơ bản, xử lý sự kiện cho các View. Các widget và cách sử dụng

 

 

Thực hành cuối buổi

Tạo lập các Giao diện tương tác chính cho ứng dụng quản lý sinh viên

 

Buổi 4 - Tương tác giữa các Activity

 

4

Intent

Intent là gì, mục đích của Intent

 

4

Intent Filter

Intent filter là gì, các trường hợp sử dụng filter

 

 

Thực hành cuối buổi

Thiết lập tương tác giữa các màn hình trong ứng dungj quản lý sinh viên

 

Buổi 5 - ListView & Adapter

 

1

ListView

Định nghĩa ListView, các đặc điểm và lợi ích của ListView

 

2

Adapter

Định nghĩa Adapter, Sử dụng Adapter để đổ dữ liệu cho ListView

 

 

Thực hành cuối buổi

Tạo ListView để hiển thị danh sách sinh viên

 

Buổi 6 - Android Storage (Phần 1)

 

1

Lưu trữ trên Android

Tổng quan về vấn đề lưu trữ, các đặc điểm của bộ nhớ cho Android. Tổng quan các cách lưu trữ trên Android

 

 

Lưu trữ với tệp

Cách đọc và ghi file trên Android

 

 

CSDL và Sqlite

Tổng quan về CSDL. Cách cài đặt và sử dụng SQLite

 

Buổi 7 - Android Storage (Phần 2)

 

1

Thiết kế CSDL

Các vấn đề khi thiết kế CSDL. Thiết kế CSDL cho ứng dụng quản lý sinh viên

 

 

Viết lớp DAO

Viết các lớp DAO truy nhập CSDL cho các đối tượng trong ứng dụng quản lý sinh viên

 

 

Kết hợp CSDL với các View

Xuất nội dung sinh viên từ CSDL ra View. Kết hợp các xử lý từ giao diện người dùng tới CSDL.

 

 

Thực hành cuối buổi

Thiết kế CSDL cho ứng dụng quản lý sinh viên. Viết các lớp để người dùng tương tác với CSDL

 

Buổi 8 - Kỹ nghệ Debug

 

1

Tổng quan về Debug

Debug là gì? Tại sao phải Debug. Tổng quan về Debug trong lập trình

 

 

Các cách Debug trên Android

Cách Debug trên IDE Eclipse, cách sử dụng Log. Demo việc Debug trên ứng dụng quản lý sinh viên

 

Buổi 9 - Đưa các ứng dụng lên App Store

 

1

Các store nổi tiếng

Giới thiệu về các store nổi tiếng, đặc điểm của các store

 

 

Đăng kí tài khoản

Demo việc đăng kí tài khoản cho các store

 

 

Các cách thu lợi nhuận

Demo đăng ứng dụng quản lý sinh viên. Trình bày cách cách kiếm tiền từ store

 

Buổi 10 - Các phương thức thanh toán online

 

1

Thanh toán SMS

Demo việc lập trình module tin nhắn cho ứng dụng quản lý sinh viên

 

 

Tài khoản giá trị ảo

Giới thiệu về tài khỏan ảo. Demo lập trình module tài khoản giá trị ảo.

 

Buổi 11 - Kỹ năng viết CV và phỏng vấn

 

1

Kĩ năng viết CV

Các vấn đề khi viết hồ sơ xin việc.

 

2

Kĩ năng phỏng vấn

Demo buổi phỏng vấn cho học viên

 

Buổi 12 - Báo cáo tốt nghiệp

 

1

Bảo vệ bài tập lớn

Sinh viên báo cáo kết quả bài tập lớn