13/09/2021
tầm quan trọng của data annotation

Tầm quan trọng của Data Annotation đối với các dự án AI Machine Learning

Nói chung, dữ liệu là mạch máu của các dự án máy học được hỗ trợ. Bạn càng có nhiều dữ liệu, sản phẩm cuối cùng […]
20/08/2021
smoke testing vs sanity testing

Phân biệt Sanity Testing và Smoke Testing

Smoke và Sanity testing là những chủ đề bị hiểu lầm nhất trong Kiểm thử phần mềm. Có rất nhiều tài liệu về chủ đề này, nhưng hầu […]
19/08/2021
Security Testing - Kiểm thử bảo mật

Tìm hiểu về Security Testing – Kiểm thử bảo mật phần mềm

Security Testing là gì? Kiểm thử bảo mật (Security Testing) là một trong những phần quan trọng trong phát triển phần mềm, nhằm đảm bảo các […]
19/08/2021
system testing là gì

System Testing là gì? Tìm hiểu về kiểm thử hệ thống

System Testing là dạng kiểm thử hệ thống được tiến hành sau Integration Testing (Kiểm thử tích hợp) và trước bước cuối cùng là Acceptance […]
18/08/2021
unit test là gì

Unit Test là gì? Vai trò của Unit Test trong kiểm thử phần mềm

1. Các khái niệm về Unit Test Để hiểu rõ về Unit Test, bạn cần biết Unit là gì, Unit Test là gì và các […]
17/08/2021
test suite là gì

Test Suite là gì? Hướng dẫn thiết kế Test Suite

Bạn làm người làm trong ngành kiểm thử phần mềm hoặc IT liên quan đến code, thường xuyên gặp nhưng thực chất lại không biết […]
13/08/2021
kiểm thử tích hợp - integration testing

Tìm hiểu về Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

Kiểm thử tích hợp (Intergration Testing) tập trung vào kiểm tra giao tiếp dữ liệu giữa các mô-đun. Do đó, nó cũng được gọi là […]
12/08/2021
Test Case là gì

Testcase là gì? Hướng dẫn cách viết Testcase đơn giản nhất.

Kiểm thử là một bước trong quy trình sản xuất phần mềm. Nó giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm hoàn […]
10/08/2021
alpha testing và beta testing là gì

Alpha Testing và Beta Testing là gì? Cách phân biệt

Alpha Testing và Beta testing là các phương pháp Kiểm thử xác thực (Acceptance Testing types) giúp củng cố sự tin tưởng trước khi khởi chạy […]
10/08/2021
Pairwise Testing là gì

Tìm hiểu về Pairwise Testing – Kiểm thử cặp đôi

Pairwise Testing – Kiểm thử cặp đôi là gì? Pairwise Testing – Kiểm thử cặp đôi còn được biết đến như là kiểm thử All-pairs, […]
09/08/2021
white box testing là gì

Tìm hiểu về White Box Testing – Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng

Bất kỳ 1 sản phẩm phần mềm nào cũng chắc chắn có lỗi, vì sản phẩm phầm mềm do con người xây dựng nên, dù […]
09/08/2021
Black box testing kiểm thử hộp đen là gì

Tìm hiểu Black Box Testing – Kỹ thuật kiểm thử hộp đen

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, điện toán và kỹ thuật thì hộp đen được hiểu là một thiết bị, hệ thống hoặc là […]