LẬP TRÌNH MOBILE ĐA NỀN TẢNG VỚI XAMARIN

LẬP TRÌNH MOBILE ĐA NỀN TẢNG VỚI XAMARIN

KHÓA HỌC

Lập trình mobile đa nền tảng với Xamarin

1./ Giới thiệu

  • Xamarin là công nghệ lập trình mobile đa nền tảng, sử dụng ngôn ngữ C#, với Xamarin bạn có thể xây dựng ứng dụng iOS, Android, Windows Phone một cách nhanh chóng mà không cần phải học hết các ngôn ngữ: Object  C, Java.
  • Xamarin đã được Microsoft mua lại vào năng 2013, với sự hỗ trợ cả về tài chính và công nghệ từ Microsoft đến nay Xamarin đã phát triển rất nhanh với cộng đồng phát triển gần 700.000 người.
  • Xamarin đã được đưa vào giảng dạy ở một số trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam.
  • Học phí: 4.300.000 VNĐ
  • KHAI GIẢNG: 6/3/2015 (16 tết âm lịch) LÚC 18H00

2./ Khóa học Xamarin

Yêu cầu:

  • Có kiến thức cơ bản về lập trình
  • Có kiến thức lập trình cơ bản với C# là một lợi thế

Mục tiêu khóa học:

  • Hiểu được quy trình xây dựng ứng dụng mobile trên các nền tảng iOS, Android, Windows Phone.
  • Nắm vững quy trình xây dựng ứng dụng mobile trên nền tảng cross platform Xamarin.
  • Tự xây dựng được ứng dụng mobile thịnh hành trên thị trường như: Đọc tin tức, xem ảnh …

3./ Nội dung khóa học

Buổi Nội dung
1 Giới thiệu:

– Giới thiệu lập trình mobile

– Giới thiệu lập trình đa nền tảng

– Giới thiệu Xamarin

– Cài đặt Xamarin trên Windows, Mac

– Tạo ứng dụng demo đầu tiên

– Tìm hiểu cấu trúc ứng dụng mobile viết bằng Xamarin

2 Ngôn ngữ lập trình C#:

– Cơ bản về ngôn ngữ lập trình C#

3 Ngôn ngữ lập trình C#:

– Các kỹ thuật lập trình nâng cao với C#

4 Thiết kế giao diện cơ bản:

– Text box

– Checkbox

– Radio button

– Image

– Slider …

– Tạo ứng dụng mẫu

5 Thiết kế giao diện nâng cao:

– List view

– Table view

– Tabbed page

– Action bar

– Tạo ứng dụng mẫu cho

6 – Maps and Location: bản đồ

– Tạo ứng dụng mẫu định vị trên bản đồ

7 Code camp lần 1: Thực hành xây dựng ứng dụng tổng hợp
8 Audio – Video  – Sound

– Ứng dụng play local audio

– Ứng dụng play local video

– Ứng dụng play youtube video

9 Lưu trữ đọc ghi dữ liệu

– Đọc ghi local file

– Local database: SQLite

– Ứng dụng tra cứu từ điển

10 Lập trình mạng:

– HTTP request

– Rest service

– JSON

– Ứng dụng đọc báo điện tử

11 – Webview

– Hoàn thiện tính năng ứng dụng đọc báo điện tử

12 Thiết kế giao diện ứng dụng đọc báo

– Tabbed viewpager

– Action bar

– Hoàn thiện giao diện ứng dụng đọc báo điện tử

13 Thông báo từ dịch vụ

– Push notification

– Tích hợp push notification vào ứng dụng đọc báo điện tử

14 Tối ưu ứng dụng

– Quản lý bộ nhớ

– Data caching

– Đồng bộ hóa dữ liệu

– Tối ưu ứng dụng đọc báo điện tử

15 Code camp lần 2: Thực hành xây dựng ứng dụng xem ảnh trực tuyến
  Nghỉ 1 tuần làm bài tập lớn
16 Tổng kết và giải đáp các thắc mắc của học viên

 

Danh mục:

Thẻ nội dung: