“Hội Thảo về Tester/QA” của Tester Việt tại truờng ĐH Việt Đức.

 

“Hội Thảo về Tester/QA” của Tester Việt tại truờng ĐH Việt Đức.

Đầu năm 2015, Tester Việt hợp tác tổ chức hội thảo giới thiệu và định hướng nghề Tester cho các bạn sinh viên khu vực Miền Nam. Trứơc tiên là trường ĐH Việt Đức Tỉnh Bình Duơng,

Thông qua buổi hội thảo các bạn sẽ được tìm hiểu về những điều căn bản sau :

  1. Tester làm gì và công việc như thế nào?
  2. Một số định nghĩa, khái niệm.
  3. Tescase là gì và viết thế nào?
  4. Lỗi là gì và lỗi tìm như thế nào?
  5. Thực hành bug lỗi trên dự án.

Thời gian: 18-21h, Ngày 19/01/2014
Địa điểm: Phòng B.008, Đại học Việt Đức, đường Lê Lai, TP.Mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương.

Danh mục:

Thẻ nội dung: