Tester Việt

Dịch vụ nhập dữ liệu

Công việc nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu tại doanh nghiệp rất tốn kém và mất nhiều chi phí cho việc quản lý, lưu trữ, xử lý thông tin do khối lượng tài liệu và data base của khách hành ngày một gia tăng.Với Tester Việt, nhập dữ liệu không chỉ đơn giản là gõ lại các ký tự, mà bằng cách áp dụng các phương pháp nhập liệu phù nhất với từng đối tượng thông tin. Mang lại cho doanh nghiệp một kho dữ liệu sạch sẽ, hưu ích, tối thiểu thông tin sai lệch để được số hóa, tiện tra cứu và lưu trữ là mục tiêu hàng đầu mà chúng tôi hướng tới.

Lợi ích dịch vụ nhập dữ liệu Tester Việt đem lại cho quý khách hàng.

  • Giảm chi phí ở mức tối đa cho danh nghiệp.

Không chi phí: nhân sự, mặt bằng, cố định, quản lý chung.

  • Tiết kiệm thời gian.

Dịch vụ nhập liệu Tester Việt có hệ thống nhân viên được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, quy trình làm việc tối ưu để đạt năng suất cao nhất.

  • Chính xác và hiệu quả.

Kết hợp đồng bộ giữa nhập dữ liệu thủ công và các công nghệ nhận dạng tự động. Tinh chỉnh việc chuyển đổi tài liệu, rà soát và đối chiếu liên tục.

Quy trình nhập dữ liệu

Đánh giá dự án
_ Trao đổi với khách về thông tin dự án.
_ Nhận Sample để test thử.
_ Dự toán thời gian và ngân sách.
_Chạy thử nghiệm và tối ưu hệ thống.
_ Báo giá cho khách hàng.
Phương thức nhập dữ liệu
-Nhân viên Tester Việt nhập dữ liệu trực tiếp lên database của khách hàng hoặc trang web thông qua kết nối internet hoặc kết nối VPN riêng nhằm đảm bảo tính bảo mật.
-Dữ liệu dưới dạng văn bản in như: tài liệu, sổ sách, thống kê, bản ghi, các loại mẫu đăng ký, sẽ được nhập liệu chuyển sang lưu trữ số.
Nhập và kiểm tra lỗi.
Chuyên viên nhập thông tin lên cơ sở dữ liệu qua phần mềm chuyên dụng. Từ chương trình này, bộ phận kiểm tra chất lượng sẽ rà soát lại toàn bộ nội dung đã nhập, đảm bảo độ chính xác cao nhất cho dữ liệu.
Kết xuất và chuyển giao dữ liệu.
Dữ liệu cuối cùng được kết xuất thành các tập tin theo định dạng như: .txt, .docx, pdf, html, ... theo yêu cầu khách hàng. Tester Việt sẽ chuyển giao những tập tin chứa dữ liệu dưới hình thức CD, DVD, tải lên FTP Server, hoặc tải lên trang web. Đồng thời hoàn trả tài liệu, văn bản gốc cho khách hàng.

Các nghiệp vụ nhập dữ liệu

 

.